گیاهان

ویژگی های درخت

درخت-زیبا

درخت گیاهی است با تنه یا تنه هایی کاملا چوبی که عموما در قسمت پایین آن شاخه وجود ندارد. تنه ممکن است طویل و استوانه ای بوده و از سطح زمین تا راس راست و بدون انشعاب باشد و یا آنکه کوتاه بوده و در ارتفاع خاصی منشعب شده و تشکیل تاج متراکمی را بدهد.

ویژگی های درخت:

درخت در زبان لاتین arbor خوانده می شود، تعاریف مختلفی وجود دارد. در دایره المعارف درخت به گیاه چوبی اطلاق می گردد که دارای تنه ای واحد و بدون انشعاب در بخش های پائینی باشند. جنگلداران یا طراحان محیط زیست احتمالا با چنین تعریف ساده ای موافق نیستند. درخت شناس برجسته اروپایی کراس من نیز تعریف مشابهی را برای درخت ارائه می دهد (( درخت دارای یک تنه اصلی است که شاخه ها در قسمت فوقانی آن تاج را تشکیل می دهند )) بر اساس این تعاریف یک درخت تونل تک و منفرد با داشتن شاخه هایی تا سطح زمین یا درخت لرگی به ارتفاع ۳۰ متر و با ۳ با ۲ تنه مساوی و تاجی به قطر ۲۵ متر که در باغ گیاه شناسی دانشگاه چارلز پراگ رویش دارد، هیچ کدام درخت محسوب نمی شوند.

دو الگوی شاخه بندی در طبیعت و شکل نهایی درخت:

الگوی اول جوانه انتهایی یا رأسی استمرار رشد ساقه اصلی را تأمین کرده و محوری راست و محکم و واضح بنام مونوپودیوم یا انشعاب تکپا را بوجود می آورد. در اثر فعالیت جوانه های جانبی موجود بر روی ساقه اصلی، ساقه ها یا شاخه های باریک فرعی رشد می کنند که در امتداد تنه اصلی نیستند بلکه با زاویه ای نسبت به آن قرار می گیرند. این گونه رشد از ویژگی های سوزنی برگان با یک تاج مخروطی می باشد (مانند کاج نوئل ). در الگوی دوم ساقه ها یا شاخه های فرعی ضخیم تر و طویل تر از ساقه اصلی بوده و احتمالات زیادی در جهت تغییرات ممکن است برای آن وجود داشته باشد. گاهی شاخه های جانبی جانشین محور اصلی گیاه شده و امتداد آنرا در طول معینی دنبال می نماید که به آن انشعابات سمپودیوم یا همپا گویند و از ویژگی های بسیاری از درختان پهن برگ مانند نمدار، نارون و ممرز می باشد. همانطور که می توان مشاهده نمود ارائه تعریف مطلقی برای درخت چندان هم آسان نیست بلکه باید تعریف مقایسه ای و نسبی باشد. در صورتیکه بخواهیم اندازه و ابعاد را هم در تعاریف وارد کنیم کار مشکل تر خواهد شد.

برای مطالعه مقاله انواع درخت کاج از سراسر دنیا از این لینک استفاده نمایید.

درخت-در-طبیعت

درخت-در-طبیعت

کمترین ارتفاع برای گیاهان چوبی که به عنوان درخت یا درختچه محسوب شوند:

مدتهای مدیدی گیاه شناسان در مورد آنکه گیاهان چویی با ارتفاع کمتر از ۵ متر به عنوان درخت یا درختچه محسوب شوند با هم در بحث و جدل بودند. برخی از گیاه شناسان، گیاهان چوبی کوچکتر از ۵ متر را جزء درختان قرار داده اند زیرا به اعتقاد آنها این گیاهان بدلیل ساختار ژنتیکی که دارند تحت شرایط ایده آل می توانند بلندتر شوند و به عنوان درخت به شمار آیند. برای مثال کاج نوئل می تواند تا ارتفاع ۵۰ -۴۰ متر رشد کند اما در شرایط سخت کوهستانی حاکم بر مناطق بالاتر از حد رویش آنها رشد آن بسیار کند شده و نه تنها به ارتفاع طبیعی خود نمی رسد بلکه گاهی تا حد ۵ متر هم رشد نمی کند. بنابراین گونه ای مانند این ممکن است در یک شرایط درخت و در شرایط دیگر درختچه باشد.

از سوی دیگر حتی اگر برای مثال یک بوته انگورک فرنگی تحت شرایط مساعد رشد کند، هرگز ارتفاع آن از ۳ تا ۴ متر تجاوز نخواهد کرد. (بدون در نظر گرفتن بوته هایی که برای رشد استاندارد پرورش داده شدند) برای تعیین آنکه یک گیاه چوبی درخت است یا نه باید ویژگی های نهادی و شرایط محیطی آنرا بررسی کنیم. ممکن است با استناد به طبقه بندی که در این قسمت ارائه می شود بتوان نظمی را در طبقه بندی درختان ایجاد نمود: درخت بسیار کوچک، گیاهی چوبی است که دارای ارتفاع کمتر از ۷ متر می باشد. درخت کوچک، درختی است که ارتفاع آن به ۱۵-۷ متر می رسد. درخت متوسط، درختی است که ارتفاع آن ۲۵ -۱۶ متر است. درخت بلند، درختی است که ارتفاع آن به ۵۰ – ۲۶ متر میرسد و درخت بسیار بلند، درختی است که ارتفاع آن بیش از ۵۰ متر است. سطوح مختلف این طبقه بندی را میتوان با اصطلاحاتی همچون gigantic، stately و majestic معرفی نمود اما باید در نظر داشت که این اصطلاحات بیشتر نشان دهنده نوع تاج درختان می باشد.

در جهان تعداد بسیار کمی از درختان بسیار بلند وجود دارد البته نه آنقدر کم که ما تصور می کنیم. بسیار از درختان جنگلهای بارانی چند اشکوب در استوا، دارای ارتفاع بیش از ۵۰ متر هستند اما درختان کاج و نوئل جنگلهای قدیمی اروپا نیز به همان بلندی می باشند. امروزه این درختان در سنین ۸۰ تا ۱۰۰ سال که هنوز تا رسیدن به حداکثر ارتفاعشان همین مدت باقی است، قطع و مصرف می شوند. همچنین رشد آنها تحت تأثیر عواملی همچون آلودگی های زیست محیطی، بارانهای اسیدی و غیره کند می شود. تنها گیاهان چوبی اندکی وجود دارند که دارای ارتفاع خارق العاده می باشند، از آنها می توان به درختان اکالیپتوس در استرالیا، درخت غول و سکویا در آمریکای شمالی اشاره نمود. این درختان غول پیکر به ارتفاعی بیش از۱۰۰ متر رسیده و احتمالا بزرگترین موجودات زنده دنیای امروزی هستند. در مقابل گیاهان چوبی کوتاه یا دارای رشد کند قرار دارند که به علت خزنده یا بالارونده بودن آنها به سختی بتوان به آنها به دیده درخت نگریست برای مثال می توان از نوعی بید نام برد.

برای خرید انواع بذر درخت کلیک کنید.

مرتفعترین-درختان

مرتفعترین-درختان

نقش درخت در طبیعت:

نقش درخت در طبیعت، فوق العاده مهم است. در میان گیاهان، درخت مخلوق منحصر به فردی است که می تواند بیش از هر گیاه علفی دیگری از انرژی خورشید استفاده کند. درختان بیشتر فضای قابل دسترس را ایجاد می کنند. مجموعه ی چند اشکوبه درختان مقدار انرژی بیشتری را تثبیت و نگهداری کرده و به علاوه برای بسیاری از جانوران و گیاهان دیگر نیز زیستگاهی را فراهم می آورند. درختان به علت ساختمان تاج شان بیشترین مقدار انرژی خورشیدی را گرفته و مصرف می کنند.

درختان با عرض جغرافیایی تغییر می کنند:

تاج درختان با زاویه ای به سمت خورشید متمایل می شود تا بیشترین مقدار نور خورشید را دریافت کند. در توده های متراکم درختان شاخه های برگدار در قسمت فوقانی درختان تجمع می یابند اما در حاشیه جنگل ها شاخه های درختان تقریبا تا سطح زمین هم رشد می کنند تا از نورهای جانبی نیز بهره مند شوند. حتی در حاشیه استخرها و دریاچه ها درختان روی سطح آب خمیده می شوند تا هر گونه نور منعکس شده از سطح آب را نیز دریافت کنند. درختان علاوه بر تثبیت انرژی خورشیدی نقش های دیگری نیز دارند. جنگلها نقش هیدرولوژیک مهمی بر عهده دارند. آب باران را گرفته و به آرامی رها می کنند. پس از یک بارندگی شدید آب به سرعت روی زمینهای کشاروزی جریان می یابد اما در جنگل ممکن است خروج آب هفته ها به طول انجامد.

جنگلها به ویژه جنگل های بارانی گرمسیری، مقادیر عظیمی اکسیژن را در جو رها می سازند. هر درخت دارای ده ها و یا حتی صد ها هزار برگی است که هر کدام به تنهایی تولید کننده کوچک اکسیژن می باشند. به این طریق درختان امکان حیات را بر روی کره زمین، به نوعی که ما می دانیم فراهم می آورند.

برای خرید انواع بذر درخت کلیک کنید.

جنگل

جنگل

هر درخت زیستگاهی را برای بسیاری از دیگر موجودات زنده فراهم می کند:

قارچ های همزیست روی ریشه های درختان زندگی کرده و فضای میان ریشه ها توسط هزاران میکروارگانیزم خاکزی اشغال می شود. مهره داران کوچک در میان ریشه ها، حفره های تنه و شاخه ها لانه ساخته و زندگی می کنند. در شکافها و شیارهای موجود در پوسته خارجی، حشرت انگلی و بی ضرر زیست می کنند. پرندگان در بالای درختان لانه سازی کرده و دیگر جانوران از برگها و میوه های آنها تغذیه می کنند. هر درخت اکوسیستم کوچکی است که مأمن و مأوای جامعه ای از دیگر موجودات می باشد. زنبور کوچک Blastophaga psennse نمی تواند بدون درخت انجیر زندگی کند و برعکس درخت انجیر نیز نمی توان در نواحی که این زنبور نباشد به بقای خود ادامه دهد چون این حشره تنها موجردی است که در گرده افشانی و تلقیح درخت انجیر دخالت دارد.

جنگل ها از رویش های قدیمی بیشتر خشکی های روی زمین هستند. آنها نتیجه عکی العمل عوامل زنده و غیرزنده ای مانند موقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، دما و رطوت، ترکیب بستر و وجود دیگر گیاهان می باشند. فراتر از این جنگل های کلیماکس محیطی را برای زیست دیگر موجودات فراهم می آورند، این جنگلها پایدارترین حالت زنده مناظر و چشم اندازها هستند. در نواحی که تحت تاثیر دخالت انسانها قرار می گیرند حتی وجود درختان تک نیز زیبایی خاصی به چشم اندازها می بخشد. در نبود درختان انسان قادر به ادامه حیات خود در جهان نیست، با این وجود انسان در مناطق وسیعی اقدام به نابودی جنگلها نموده است. برای مثال در نواحی که در قرون وسطی توده های درخت سدر لبنان وجود داشته امروزه تنها سنگ بستر نمایان است. مردم نه تنها اقدام به انجام کشاورزی انتقالی نموده و یا آنکه زمین را برای چرای دام های خود پاکسازی می کنند بلکه آنها درختان را برای تهیه الوار نیز قطع می کنند. چوب موهبتی است برای انسان که به بهای نابودی درختان به دست می آید.

برگرفته از: درختان و درختچه ها
ترجمه و تالیف: مهرانگیز پولادیان و دکتر اصغر کهندل
ناشر: آیه

برای خرید انواع بذر درخت می توانید از این لینک استفاده کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش و مشاوره در زمینه خرید بذر می توانید با شماره 09358504040 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *