تایم لپس رشد آووکادو

فیلم تایم لپس رشد آووکادو

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد که تایم لپس رشد آووکادو را نمایش می دهد. تایم لپس در فارسی (تصویر برداری زمان گریز) معنی شده است. در این فیلم آموزشی تایم لپش رشد آووکادو را مشاهده خواهید نمود پس در ادامه...

ادامه خواندن

تایم لپس بذر لوبیا قرمز

فیلم تایم لپس بذر لوبیا قرمز

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد که تایم لپس رشد 25 روزه لوبیا را نمایش می دهد. تایم لپس در فارسی (تصویر برداری زمان گریز) معنی شده است. در این فیلم آموزشی تایم لپس رشد 25 روزه بذر لوبیا را مشاهده...

ادامه خواندن

تایم لپس هویج

فیلم تایم لپس هویج

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد، که تایم لپس بذر هویج را نشان می دهد. تایم لپس در فارسی ( تصویر برداری زمان گریز ) معنی شده است. در این فیلم آموزشی تایم لپس بذر هویج را مشاهده خواهید نمود. پس...

ادامه خواندن

گیاه حشره خوار

فیلم تایم لپس رشد و غذا خوردن گیاه حشره خوار

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد که تایم لپس رشد و غذا خوردن گیاه حشره خوار را نمایش می دهد. در این فیلم آموزشی تایم لپس رشد و غذا خوردن گیاه حشره خوار را مشاهده خواهید نمود. پس در ادامه نیز...

ادامه خواندن

کدو تنبل آتلانتیک

فیلم تایم لپس کدو تنبل آتلانتیک 555 کیلویی

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد که تایم لپس کدو تنبل آتلانیتک 555 کیلویی را نمایش می دهد. در این فیلم آموزشی تایم لپس کدو تنبل آتلانیک را مشاهده خواهید نمود. پس در ادامه نیز همراه ما باشید. کدوتنبل آتلانتیک 555 کیلویی...

ادامه خواندن

گل دادن کاکتوس

فیلم تایم لپس گل دادن کاکتوس

این فیلم به صورت بی‌کلام است که تایم لپس گل دادن کاکتوس را نشان می دهد. تایم لپس در فارسی (تصویر برداری زمان گریز) معنی شده است. در این فیلم آموزشی نحوه تایم لپس شروع گل دادن کاکتوس را مشاهده خواهید...

ادامه خواندن

رشد سیر از بذر

فیلم تایم لپس رشد سیر از بذر

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد، که تایم لپس بزرگ شدن سیر را نشان می دهد. تایم لپس در فارسی (تصویر برداری زمان گریز) معنی شده است. در این فیلم آموزشی نحوه رشد سیر از بذر را مشاهده خواهید نمود، پس...

ادامه خواندن

غذا خوردن گیاهان حشره خوار

فیلم تایم لپس غذا خوردن گیاهان حشره خوار

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد که تایم لپس غذا خوردن گیاهان حشره خواررا نمایش می دهد. تایم لپس در فارسی ( تصویر برداری زمان گریز ) معنی شده است. در این فیلم آموزشی تایم لپس غذا خوردن گیاهان حشره خوار...

ادامه خواندن

رشد بذر اسفناج

فیلم تایم لپس رشد بذر اسفناج در چهل روز

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد که تایم لپس رشد بذر اسفناج در چهل روز را نمایش می دهد. تایم لپس در فارسی ( تصویر برداری زمان گریز ) معنی شده است. در این فیلم آموزشی تایم لپس رشد 40 روزه...

ادامه خواندن

تایم لپس گل های زیبا

فیلم تایم لپس گل های زیبا

این فیلم به صورت بی‌کلام می‌باشد که تایم لپس گلهای زیبا را نمایش می دهد. در این فیلم آموزشی نحوه رشد و شکوفه دهی گلها را مشاهده خواهید نمود. پس در ادامه نیز همراه ما باشید. گل مظهر زیبایی است، که گونه...

ادامه خواندن