کاکتوس

شگفت انگیز فروشگاه پوپونیک

ارائه تخفیف تا 35 درصد برای انواع کاکتوس و ساکولنت
تخفیف کاکتوس

کاج مینیاتوری

۳۹,۹۰۰ تومان ۳۰,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 6 - گیاه یکساله

نهال دراگون فروت

۱۲۹,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
ارسال نهال صرفا از طریق باربری و با زمان تقریبی 3 روزه است.

ساکولنت پوزه ببری

۹,۹۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 8 - ساکولنت یکساله

کاکتوس مامیلاریا میکس

۱۴,۹۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان
کاکتوس یکساله - گلدان سایز 10

نهال گواوا گلابی

۲۰۵,۹۰۰ تومان ۱۴۹,۹۰۰ تومان
ارسال نهال صرفا از طریق باربری و با زمان تقریبی 3 روزه است.

آئونیوم بنفش

۳۹,۹۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 8 - گیاه یکساله

کاکتوس اچینوکاکتوس پلاتیکانتوس

۹,۹۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 6 - کاکتوس یکساله

کاکتوس اورئو ترولی

۲۹,۹۰۰ تومان ۱۹,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 8 - کاکتوس یکساله

نهال گواوا سیبی

۲۵۹,۹۰۰ تومان ۱۴۹,۹۰۰ تومان
ارسال نهال صرفا از طریق باربری و با زمان تقریبی 3 روزه است.

هاورتیا کوپری

۹۹,۹۰۰ تومان ۸۹,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 6 - گیاه یکساله

اچوریا رز آبی

۳۹,۹۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 8 - گیاه یکساله

اچوریا فر

۳۹,۹۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 8 - گیاه یکساله

کاکتوس مامیلاریا کمپرسا

۱۴,۹۰۰ تومان ۱۱,۹۰۰ تومان
گلدان سایز 6 - کاکتوس یکساله