تنوعی دلپذیر

کاشت مجموعه بذر

با کاشت مجموعه بذرهای پوپونیک لذت ببرید
3.

نتیجه ای به رنگ سبز

در هر مرحله از این تلاش به رنگ سبز ما در کنار شما هستیم (مشاوره از طریق واتساپ و تلگرام)

2.

تجهیزات کاشت

تجهیزات مورد نیاز برای کاشت بذرها را انتخاب کنید.

1.

خرید مجموعه بذر

مجموعه بذر گیاه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

تجهیزات مورد نیاز کاشت
گلدان
  • گلدان گلدان
  • سینی نشاء سینی نشاء
  • کود کود
  • خاک بسته بندی شده خاک