میوه خشک

شگفت انگیز فروشگاه پوپونیک

ارائه تخفیف ویژه بر روی انواع بذر گل
تخفیف یلدا

مجموعه بذر گل لاله عباسی

۹۲,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 8 بسته انواع بذر گل لاله عباسی میباشد.

مجموعه بذر لیلیوم چلچراغ (عنکبوتی)

۳۴,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 4 بسته انواع بذر گل لیلیوم چلچراغ میباشد.

مجموعه بذر گل میخک تابستانه

۱۵۳,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 12 بسته انواع بذر گل میخک میباشد.

مجموعه بذر آویشن

۶۴,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 5 بسته انواع بذر آویشن میباشد.

مجموعه بذر گل های قرمز

۱۰۷,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 10 بسته انواع بذر گل های قرمز میباشد.

مجموعه بذر گوجه فرنگی

۱۱۶,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 17 بسته انواع بذر گوجه فرنگی میباشد.

مجموعه بذر گل رز

۱۵۵,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 12 بسته انواع بذر گل رز میباشد.

مجموعه بذر گل رز رونده

۵۶,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 5 بسته انواع بذر رز رونده میباشد.

مجموعه بذر میوه های بری

۱۲۱,۹۰۰ تومان
این مجموعه شامل 12 بسته انواع بذر میوه های بری میباشد.

مجموعه بذر ریحان

۷۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 8 بسته انواع بذر ریحان میباشد.

مجموعه بذر گل آهار

۵۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 7 بسته بذر گل آهار میباشد.

مجموعه بذر گل اطلسی ستاره ای

۲۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 بسته بذر گل اطلسی ستاره ای میباشد.