میوه خشک

شگفت انگیز فروشگاه پوپونیک

ارائه تخفیف ویژه بر روی انواع بذر گل
تخفیف یلدا

بذر درخت آووکادو

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

کود مایع ریشه زایی روت بوستر

۶۳,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود مختص گلدهی ارکیده NPK 3-12-6

۳۲,۹۰۰ تومان
این بسته 250 سی سی می باشد.

کود مختص بامبو NPK 9-3-4

۳۶,۹۰۰ تومان
این بسته 500 سی سی می باشد.

کود مایع طلای سبز مختص چغندر قند

۴۳,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود کامل مایع طلای سبز مختص پسته

۴۱,۹۰۰ تومان
این بسته 4 لیتری می باشد.

کود مایع قطره سبز کلسیم 20%

۴۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

چسب باغبانی گرین گارد

۳۴,۹۰۰ تومان
این بسته 1 کیلویی می باشد.

کود مایع طلای سبز بذرمال آهن

۴۷,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود مایع طلای سبز بذرمال روی

۵۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود طلای سبز ویروگارد

۵۷,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود قطره سبز مختص زعفران

۵۳,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود مایع گرین گارد

۵۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود مایع قطره سبز پتاسیم 16%

۵۴,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.