گلخانه هیدرو پونیک گوجه فرنگی

نمایش گلخانه هیدرو پونیک گوجه فرنگی (بی کلام)

این فیلم نمایشی از یک گلخانه هیدروپونیک بسیار مجهر و مدرن است که تمام قسمتهای این گلخانه شامل قسمت خزانه نقل و انتقال نهالهای کوچک به ...

ادامه خواندن