هفت خاصیت تایید شده ی شلیل

هفت خاصیت تایید شده شلیل

شلیل یک میوه تابستانی ترش و شیرین است. از نظر ظاهری نوعی هلو است که به جای پوست کرک آلود، پوستی براق و شفاف دارد. در حقیقت، به دلیل محبوبیت روزافزون این میوه، باغ های شلیل به سرعت جایگزین باغ...

ادامه خواندن