کلم قمری، یک سبزی محبوب در اروپاست اما تا قرن نوزدهم وارد آمریکا نشده بود.

كلم قمري دارای رنگ‌های مختلفی است.كلم قمري بنفش رنگ،طعم تندتری نسبت به کلم قمری سفید یا با رنگ سبز روشن دارد.اندکی هم ویتامین‌های گروه آ و ب دارد.از آنجایی که کلم قمری چربی یا کلسترول ندارد و کالری آن بسیار پایین است

می‌تواند برای سلامتی قلب مفید باشد. اگر با نمک کمتری پخته شود انتخاب خوبی خواهد بود.کلم قمری منبع خوبی از ویتامین C است زیرا نصف پیمانه از آن می‌تواند ۷۰ درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین C را برطرف کند.این نوع کلم معمولاً در سطوح کوچک کشت می شود زیرا کارهای زراعی آن مشکل تر از سایرکلم ها استزمین مورد کاشت شبیه زمین کلم های دیگر است.

این گیاه را می توان در همه نوع آب و هوا کشت نمود. به علت کوتاه بودن عمر این گیاه به مواد غذایی کمتری احتیاج است.با توجه به کشتهای قبل، حدود ١٠٠ کیلوازت،٨٠ کیلو P٢o۵ و ١٨٠ کیلو K٢o به ازای یک هکتار در نظر می گیرند.کودهای ازته را معمولاً به صورت کود سرک در دو مرحله به زمین می دهند.
انواع زودرس آن را می توان از اوایل بهمن ماه در خزانه کشت نمود.دوره پرورش در خزانه ۶ ـ ٨ هفته است کاشت و نشاء درزمین اصلی بسته به نوع واریته متفاوت است

و معمولاً برای انواع زودرس فواصل ٢۵ ×٣٠ سانتیمتر و برای انواع تابستانه٣٠ ٣٠سانتیمتر در نظر میگیرند.انواع پاییزه را بفواصل ٣٠ × ۴٠ سانتی متر کشت می کنند آبیاری پس از یک دوره خشک و طولانی باعث ترکیدگی ساقه خوراکی می شود.

عمل برداشت به راحتی با چاقوی تیز انجام می گیرد.انواع زودرس و متوسط رس را می توان در ٢ ـ٣ بار برداشت نمود.مقدار محصول در بهار بین ٢٠ ـ٣٠ تن و در پائیزه بین ۶٠ ـ ٧٠ تن در هکتار است.کلم قمری در دمای ١ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ٩٠ درصد تا ۴۵ هفته قابل نگهداری است.

نمایش یک نتیجه

نشان دادن منو