فیلم آموزش کاشت و نگهداری از فلفل سیاه (زیرنویس فارسی)

آموزش کاشت فلفل سیاه شامل نگهداری از گیاه استفاده از بهترین خاک برای فلفل سیاه استفاده از کود مایع آبیاری درجه حرارت و رطوبت...

ادامه خواندن