فیلم آموزش کاشت فلفل سیاه

فیلم آموزش کاشت و نگهداری از فلفل سیاه (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام آموزش نگهداری از گیاه فلفل سیاه را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه نگه...

ادامه خواندن

فیلم آموزش کاشت کاهو در هیدروپونیک

فیلم آموزش کاشت کاهو در هیدروپونیک (زیرنویس فارسی)

آموزش کاشت کاهو در هیدروپونیک به زبان انگلیسی در این فیلم به شما آموزش داده میشود چطور می توان کاهو در هیدروپونیک را کاشت و به رو...

ادامه خواندن

فیلم آموزش کاشت گردو آمریکایی

فیلم آموزش کاشت گردو آمریکایی (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام آموزش کاشت گردو آمریکایی پیکا را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه کاشت ...

ادامه خواندن

فیلم آموزش کاشت مراحل کاشت هندوانه

فیلم آموزش کاشت مراحل کاشت هندوانه (زیرنویس فارسی)

آموزش کاشت هندوانه به زبان انگلیسی در این فیلم به شما آموزش داده میشود چطور می توان هندوانه را کاشت و به روش درست آن را پرورش داد...

ادامه خواندن