کاشت باقالی

فیلم آموزش کاشت باقالی (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام کاشت باقالی را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه کاشت باقالی را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه ما باشید. باقالی از...
آموزش کاشت سویا

فیلم آموزش کاشت سویا (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام کاشت سویا در باغچه را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه کاشت سویا را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه ما...
کود ورمی کمپوست خانگی

فیلم مراحل درست کردن کود ورمی کمپوست خانگی (زیرنویس فارسی)

برای تهیه و نصب مزرعه کرم در خانه نیاز به یکسری موارد دارید. ابتدا نیاز به سه جعبه برای تولید ورمی کمپوست دارید که سایز آنها می‌تواند متفاوت باشد که ما در این فیلم سایز 54 را انتخاب می‌کنیم. برای جعبه...
مراحل کاشت بونسای

فیلم مراحل کاشت بونسای (قسمت سوم) (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام آموزش درست کردن بونسای را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه درست کردن بونسای را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه...
مراحل کاشت بونسای

فیلم مراحل کاشت بونسای (قسمت دوم) (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام آموزش آموزش درست کردن بونسای را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه درست کردن بونسای را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز...
مراحل کاشت بنسای

فیلم مراحل کاشت بونسای (قسمت اول) (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام آموزش درست کردن بونسای را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه درست کردن بونسای را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه...
قفس توری سبزیجات

فیلم آموزش ساخت قفس توری سبزیجات (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است ساخت قفس توری محافظ صیفی‌جات و سبزیجات را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه محافظت از سبزیجات و صیفی‌جات را به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه ما باشید. این...
کلم قمری

فیلم مراحل کاشت کلم قمری (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام کاشت کلم قمری را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه کاشت کلم قمری را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه ما...
کاشت فلفل تند

فیلم مراحل کاشت فلفل تند (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است که گام به گام کاشت فلفل تند را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه کاشت فلفل تند را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه ما...
کاشت هویج

فیلم مراحل کاشت هویج (زیرنویس فارسی)

این فیلم به زبان انگلیسی (زیرنویس فارسی) است، که گام به گام کاشت هویج را بازگو می‌کند. در این فیلم آموزشی نحوه کاشت هویج را به صورت زیرنویس به شما نشان خواهیم داد. پس در ادامه نیز همراه ما باشید. هویج از...