کاکتوس و ساکولنت ها از جمله گیاهان پر آب و به اصطلاح گوشتی هستند،  به همین دلیل نیاز آبی بسیار کمی دارند

و قادرند بدون اب تا مدتها به راحتی به حیاتشون ادامه بدن.کاکتوس ها رو میتوانیم از خانواده ساکولنت ها بدانیم اما هر ساکولنتی، کاکتوس نیست به طور کلی تفاوت اصلی ساکولنت و کاکتوس در چهار مورد نوع و نحوه قرارگیری  تیغها، وجود آروئل (برآمدگی موجود بر سطح کاکتوس که از آن تیغ ها، گل ها و ساقه‌های جانبی می روید)، شکل گل و وجود یا عدم وجود برگ است.

نمایش 1–12 از 135 نتایج

نشان دادن منو