کاکتوس و ساکولنت ها از جمله گیاهان پر آب و به اصطلاح گوشتی هستند،  به همین دلیل نیاز آبی بسیار کمی دارند و قادرند بدون آب تا مدتها به راحتی به حیاتشون ادامه بدن. کاکتوس ها رو میتوانیم از خانواده ساکولنت ها بدانیم اما هر ساکولنتی، کاکتوس نیست به طور کلی تفاوت اصلی ساکولنت و کاکتوس در چهار مورد نوع و نحوه قرارگیری  تیغها، وجود آروئل (برآمدگی موجود بر سطح کاکتوس که از آن تیغ ها، گل ها و ساقه‌ های جانبی می روید)، شکل گل و وجود یا عدم وجود برگ است.

Showing 1–24 of 140 results

فیلترهای بیشتر
نمایش 24 36 48