خاک مورد استفاده برای گلدان در آپارتمان و خانه از نظر بافت و خواص طبیعی و شیمیایی با خاک باغچه متفاوت است.

و از نظر مواد غذایی نیز متفاوت باشد. خاک مورد استفاده در گلدان به نوع گیاه، اندازه گیاه و شرایط محیطی دارد.  برای بهبود کیفیت و بافت خاک گلدان می‌توان از مخلوط خاک باغچه، ماسه، کوکوپیت، خاک برگ، پیت ماس و کود دامی کاملاً پوسیده استفاده کرد. که درصد ترکیب این عناصر همچنان که در بالا عنوان شد

به نوع گیاه و شرایط محیطی دارد.برای تقویت خاک همچنین در زمان مناسب و در فصل رشد گیاه بسته  به نیاز گیاه از کودهای شیمیایی استفاده کرد.بعضی از گیاهان آپارتمانی مانند کاکتوس‌ ها و ساکولنت ها به خاک سبک‌ تری نیاز دارند زیرا در برابر رطوبت حساس می‌باشد.

به‌ طور کلی مخلوط خاک باید دارای ساختمانی باشد، که آب بتواند به راحتی در آن نفوذ کند و تخلخل خاک در وضعیتی باشد که آب اضافی را خارج کند تا به ریشه‌ گیاه صدمه نزند و باعث خفگی آن نشود و از طرفی بر اثر آبیاری‌ های پی در پی متراکم و سطح خاک سفت نشود.

فیلترهای بیشتر

خاک (19)

کود (20)

گلدان (41)