نمایش 121–132 از 175 نتیجه

نمایش 12 16 20

کود پاور نیتروژن آذر سرو بامداد

۱۹۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 5 لیتری عرضه میگردد.

کود مجیک کا آذر سرو بامداد

۴۴,۹۰۰ تومان۲۶۹,۹۰۰ تومان
کود مجیک کا محصولی با 30 درصد پتاسیم، 15 درصد نیتروژن خالص و 5 درصد فسفر در کنار آمینو اسید

کود مجیک سه بیست آذر سرو بامداد

۴۴,۹۰۰ تومان۲۸۹,۹۰۰ تومان
کود مجیک 20-20-20 با ترکیبی منحصر به فرد و غنی شده از عناصر ریز مغذی است که سبب می شود

کود مجیک پی آذر سرو بامداد

۹۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 کیلوگرمی عرضه میگردد.

کود مجیک پاور آذر سرو بامداد

۳۳,۹۰۰ تومان۱۶۲,۹۰۰ تومان
کود مجیک پاور حاوی 45 درصد گوگرد و 25 درصد پتاسیم است. مجیک پاور بهبود دهنده خواص فیزیکی شیمیایی و

کود کلبور میل آذر سرو بامداد

۵۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود زینکوبور آذر سرو بامداد

۵۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود فلورازینک آذر سرو بامداد

۱۵۶,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 کیلوگرمی عرضه میگردد.

کود فلورامانگ آذر سرو بامداد

۱۴۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 کیلوگرمی عرضه میگردد.

کود زینکو فوس آذر سرو بامداد

۵۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور کلسیم آذر سرو بامداد

۸۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور فوس آذر سرو بامداد

۳۸,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.