نمایش 1–16 از 18 نتیجه

فیلترهای بیشتر

پیاز گل آماریلیس

۳۴,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 1 عدد پیاز گل میباشد.
گل اگزالیس آرتیکیولیتا
بستن

پیاز گل اگزالیس آرتیکیولیتا

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.
گل برفی
بستن

پیاز گل برفی

۱۷,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.
پیاز گل زعفران
بستن

پیاز گل زعفران

۶,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 10 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل زنبق سفید

۹,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 3 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل سنبل

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 1 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل سورنجان

۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل فرزیا

۹,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 3 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل گلایل

۹,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 3 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل لاله ایرانی الوان

۷,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 3 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل لیلیوم

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.
پیاز گل مریم
بستن

پیاز گل مریم

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.
پیاز گل موسکاری
بستن

پیاز گل موسکاری

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.
پیاز گل نرگس شیراز
بستن

پیاز گل نرگس شیراز شهلا (هلندی)

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل نیز در واقع نوعی غده زیرزمینی و ریشه گیاه می باشد که از گیاه تهیه می شود، زمانی که گیاه از بین برود در فصل پاییز و زمستان قسمت زیرین (پیاز) گیاه در زیر خاک باقی می ماند که همچون یک پیاز می باشد شما می بایست برای رشد مجدد این پیازها را جمع آوری کنید تا دوباره با شروع فصل کاشت بتوانید آنها را مورد بهره برداری و کشت قرار دهید. به هنگام کاشت پیاز گل را در عمق مناسبی بکارید و سپس آن را آبیاری کنید. بسیاری از پیاز گلها بدون آنکه جمع آوری یا از بین بروند در زمین خاک باقی می مانند به همین منظور دوباره با شروع فصل رویش گیاه رشد می کند. از پیاز گل بیشتر برای پرورش گلها استفاده میشود.