مشاهده همه 11 نتیجه

فیلترهای بیشتر

پیاز گل اختر

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل سنبل

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 1 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل فرزیا

۹,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 3 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل گلایل

۹,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 3 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل لیلیوم

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل مریم

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته حاوی 2 عدد پیاز گل میباشد.

پیاز گل نیز در واقع نوعی غده زیرزمینی و ریشه گیاه می باشد که از گیاه تهیه می شود، زمانی که گیاه از بین برود در فصل پاییز و زمستان قسمت زیرین (پیاز) گیاه در زیر خاک باقی می ماند که همچون یک پیاز می باشد شما می بایست برای رشد مجدد این پیازها را جمع آوری کنید تا دوباره با شروع فصل کاشت بتوانید آنها را مورد بهره برداری و کشت قرار دهید. به هنگام کاشت پیاز گل را در عمق مناسبی بکارید و سپس آن را آبیاری کنید. بسیاری از پیاز گلها بدون آنکه جمع آوری یا از بین بروند در زمین خاک باقی می مانند به همین منظور دوباره با شروع فصل رویش گیاه رشد می کند. از پیاز گل بیشتر برای پرورش گلها استفاده میشود.