خیار یکی ازمیوه های خوشمزه و پرطرفدارکه دربیشترمیهمانی ها وجوددارد،عطروطعم فوق العاده خیارهرکسی راوسوسه می کند.خياربومی کشورهند است وامروزه بزرگترین تولیدکننده خیاردرسطح جهان، کشورچین با بیش از۶۰درصدتولید جهانی است وپسازآن کشورهای ترکیه،روسیه،ایران وآمریکاقراردارند.
خیارسرشارازویتامینCاست،خاصیت غذایی آن کم وخیلی خنک وشدیدترین عطش‌هارافوري فرومی‌نشاند وخواب آوراست.خیار داری خواص مدر ، نرم کننده و ملین ،مسهل،دافع کرم کدو،ضدتشویش ودلهره،ضدبی خوابی،ضدناراحتی های عصبی،مسکن حرارت وتشنگی است.یک قاشق غذاخوری پودرتخم خیاررادریک استکان آب معمولی حل کرده به عنوان داروی خواب آوروآرام بخش هر شب قبل از خواب تناول نمایند.
خیارگیاهی است علفی یک ساله,دارای ساقه خوابیده وبرگهای بزرگ است. بوته خیار،پیچک دار،با گلهای زرد ودونوع نر و ماده،واقع روی یک پایه ومیوه سبزرنگ ودارای انواع متعددی است.
خیاربه دلیل برخورداری ازآب فراوان،بافت منحصربه فردوازهمه مهمترتنوع ویتامین هاوموادمغذی،درتهیه انواع ماسکهای پوست، مووصورت مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش 1–12 از 21 نتایج

نشان دادن منو