آموزش باغبانی

استفاده از کود سبز در مزارع برنج در چین

مزرعه برنج در چین

Astragalus sinicus اولین بار در چین یافت شده است. قدمت کاشت آن به بیش از 1000 سال می‌رسد. بیوماس تازه گیاهی در نواحی مختلف چین حدود 75-22.5 تن در هکتار می‌باشد. این گیاه به دلیل مقاومت به حرارت‌ها پایین و دوره رشد کوتاه (27-23 روز) به عنوان کود سبز برای برنج در فصل های معتدل مناسب است. به علت توانایی تثبیت نیتروژن زیاد بیش از 270 کیلوگرم در هکتار، لگنین کم و محتوای C/N کم زود تجزیه می‌شود.

افزایش تولید برنج:

یک کیلوگرم نیتروژن در بیومس تازه Astragalus موجب افزایش تولید برنج حدود 16-12 کیلوگرم در هکتار، همراه با افزایش در مواد آلی خاک می‌شود. بذرهای Astragalus معمولاً بین دو ردیف از برنج در طی مرحله خوشه دهی به صورت دست پاش اضافه می‌شود در زمان گذراندن دوره رشد Astragalus سایه گیاه برنج در فراهم کردن سایبان برای رویش و بقاء گیاهچه‌های Astragalus کمک می‌کند.

برای رویش بهتر گیاه Astragalus آب از محصول برنج زهکشی می‌شود و زمانی که گیاه آستراگالوس به مرحله گل‌دهی رسید بیوماس حاصل قبل از کاشت بعدی برنج با خاک مخلوط می‌شود.

برای مطالعه مقاله انواع مختلف برنج کلیک کنید .

بیوماس

بیوماس

گونه‌های Sesbania cannabina ,S.aculeata ,S.aegyptica, S.speciosa S.Paludosa , S.Grandiflora و S.Seban از جمله کودهای سبز تابستانه متداول می‌باشند. علاوه بر بهبود مواد آلی خاک با تولید 15-7.5 تن در هکتار از کود سبز Sesbania، عملکرد برنج 10 تا 46 درصد نسبت به شاهد افزایش می‌یابد. بذر Sesbania در مزارع برنج حتی قبل از برداشت برنج پاشیده می‌شود و محصول کود سبز زیر سایه برنج رشد می‌کند.

در تناوب جوانه‌ها ممکن است بعد از برداشت برنج، در زمانی‌که مزرعه زهکشی شده و آماده کاشت محصول بعدی برنج می‌شود رشد کنند. روش سوم، کاشت گیاه Sesbania در زمان نشاء کاری محصول برنج است که بذر در داخل مزرعه پاشیده می‌شود.

اخیراً گیاه Aeschynomene indica به عنوان کود سبز استفاده می‌شود که بیوماس آن بعد از یک ماه به حدود 15 تن در هکتار می‌رسد. بذر پاشی به صورت مستقیم و یا کاشت به صورت نشاء کاری انجام می‌شود.

برای خرید بذر و فروش بذر می توانید از این لینک استفاده کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش و مشاوره در زمینه خرید بذر میتوانید با شماره 09358504040 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.