گیاهان

بیماریهای ناشی از پیتیوم

نکاتی درباره بیماری پیتیوم

بیماری پیتیوم معمولاً در مزرعه به صورت پراکنده می­باشد (الگوی پراکنش، در بیماری­های خاک­زاد عموماً به صورت پراکنده در مزرعه نمایان می­شود که در صورت وجود سیستم غلط آبیاری و رعایت نکردن آلودگی ­زدایی ادوات کشاورزی به صورت یکنواخت دیده می­شود). این قارچ روی لوبیا؛ باعث پوسیدگی بذر، گیاهچه­ میری قبل و بعد از ظهور گیاهچه از خاک، پوسیدگی ساقه و ریشه، سوختگی و کوتولگی می­شود. این بیمارگر اغلب به گیاهچه­ های کوچک می­زند. در خاک­ های فقیر امکان ایجاد پوسیدگی بذر یا گیاهچه­ میری قبل و بعد از ظهور گیاهچه­ وجود دارد. اگر غلاف­ها با خاک مرطوبِ آلوده تماس داشته باشد، علائم به صورت توده­ نرم، کرک مانند و سفیدی از ریسه­ های بیمارگر بر سطح غلاف آلوده دیده می­شود. این بیماری خصوصاً در مراحل ابتدایی بیماری ممکن است با بیماری Bean White Mold ناشی از Sclerotinia sclerotiorum اشتباه گرفته شود که وجه تمایز آن عدم ایجاد اسکلرت­های سیاه­رنگ در پوشش سفید ایجاد شده توسط پیتیوم می­باشد. بقا به صورت اووسپور با دیواره­ ضخیم و در خاک که در گونه­ P.Ultimum توسط اسپورانژیوم می­باشد.  به دلیل دامنه­ میزبانی وسیع، حالت پوده­ رستی و داشتن فرم بقا، جمعیت این بیمارگر همیشه زیاد است.  اووسپورها توسط خاک، باد، آب و ادوات کشاورزی به مزراع دیگر قابل انتقال هستند. بیماری پلی­سیکل بوده که آلودگی ثانویه توسط زئوسپورها صورت می­گیرد.

مدیریت تلفیقی بیماری پیتیوم

  • تیمار بذر متداول­ترین روش جهت کنترل این بیمارگر می­باشد.

استفاده از سموم تماسی تنها باعث جلوگیری از پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه می­شود در حالی که سموم سیستمیک مانند متالاکسیل علاوه بر پوسیدگی بذر، گیاه را از سوختگی نیز مصون می­دارد.

  • در مناطق سردسیر، کشت دیرهنگام مؤثر است. کشت بذر در خاک­های گرم به منظور رشد سریع­تر و فرار از بیماری می­تواند کاربردی باشد.
  • آبیاری متعادل، تناوب با غلات، زه­کشی مناسب و افزایش فاصله­ی بین بوته­ها در مهار بیماری مؤثر است.
  • اعمال نیمار بذر توسط تیرام، متالاکسیل (ریدومیل) و شخم­زدن متوسط زمین مؤثر است.

برای مطالعه مقاله بیماری لکه قهوه ای باقلا کلیک کنید.

بیماری پیتیوم

بیماری پیتیوم

برای خرید بذر و فروش بذر می توانید از این لینک استفاده کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش و مشاوره در زمینه خرید بذر میتوانید با شماره 09358504040 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.