آموزش باغبانی

تاثیر عوامل محیطی روی جوانه زنی بذر

تاثیر برخی عوامل محیطی روی جوانه زنی بذر

به طور کلی، گیاهان دارای سه دمای پایه، مطلوب و سقف برای جوانه زنی می باشند. دمای پایه و سقف دماهایی پایین تر و بالاتر از آن دما جوانه زنی رخ نمی دهد و دمای مطلوب دمایی است که در آن جوانه زنی در حداکثر مقدار خود می باشد، مطالعاتی توسط محققین برای تعیین دماهای پایه، مطلوب و سقف جوانه زنی صورت گرفته است.

هدف از شمارش اول در آزمون جوانه زنی عبارت است از:

  1. تسهیل در شمارش بعدی
  2. کاهش گسترش بیماری های قارچی
  3. ایجاد فضای مناسب برای رشد گیاهچه های باقی مانده. زمان اولین شمارش تقریبی است و به تولید گیاهچه های طبیعی بستگی دارد.

هرچه سرعت جوانه زنی و تولید گیاهچه  طبیعی بیش تر باشد زمان شمارش اول زودتر و هرچه سرعت جوانه زنی کندتر باشد، زمان شمارش اول به تأخیر می افتد. در این زمان آزمایشگر شمارش را شروع می کند و بذرهای جوانه زده و گیاهچه آن ها را دور می ریزد و مشکلات بالقوه آزمون مثل کمبود رطوبت و آلودگی به عوامل بیماری زا را مورد بررسی قرار می دهد. آخرین شمارش هنگامی است که زمان لازم برای جوانه زنی آخرین بذرها (بذرهای ضعیف) تأمین شده باشد.

برای مطالعه مقاله بستر مناسب جوانه زنی بذر کلیک کنید.

جوانه زنی بذر

جوانه زنی بذر

رطوبت و تهویه مناسب جوانه زنی بذر:

هرچند در آزمایش های جوانه زنی به مقدار و تهویه به شکل خاص اشاره نشده است، اما تامین رطوبت مناسب برای جوانه زنی بذرها در آزمون جوانه زنی الزامی است. مقدار زیاد آب سبب ایجاد شرایط بی هوازی می شود که مانع رسیدن اکسیژن لازم به بذرها می گردد. صرف نظر از نوع بذر مورد آزمون، تمام آزمایش-های جوانه زنی بایستی جهت اطمینان از وجود رطوبت کافی به طور روزانه بررسی شوند. همچنین توصیه می شود جهت کاهش تبخیر آب از محیط جوانه زنی، آزمایش های جوانه زنی در ژرمیناتورهایی با رطوبت ۹۵٪ یا بیش تر صورت گیرد.

برای خرید بذر و فروش بذر می توانید از این لینک استفاده کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش و مشاوره در زمینه خرید بذر میتوانید با شماره 09358504040 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.