آموزش باغبانی

تجاری شدن کودهای زیستی

تجاری شدن کودهای زیستی

تعداد شرکت های خصوصی که بر روی کودهای زیستی کار می کنند، روز به روز در حال افزایش است. تداوم فعالیت این شرکت های خصوصی به بازده اقتصادی، پیشرفت های تحقیقاتی آینده نظارت و مقررات دولت ها در استفاده از کودهای شیمیایی، بستگی دارد. در حال حاضر و در بخش تجارت کودهای زیستی، بیشتر بر تلقیح یک ریزجاندار تأکید می شود، در حالی که مخلوط ریز جانداران می تواند بسیار مؤثرتر باشد. دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد:

  • اول این که، هرچند یک میکروارگانیزم فعالیت اندکی دارد، اما دستیابی و خرید آن بسیار آسان تر است. 
  • دوم، تأثیر کوتاه مدت استفاده از یک ارگانیزم، نیاز به استفاده ی مجدد را به وجود آورده، لذا فروش بیشتر را تضمین می کند.
  • سوم توسعه ی فناوری تهیه، فرمولاسیون و سیستم های توزیع برای کودهای زیستی حاوی یک میکروارگانیزم، مشابه فناوری موجود برای تولید انبوه ریزجانداران می باشند.

قارچ های میکوریزا آربوسکولار فاقد میزبان اختصاصی هستند و شرایط بهره برداری از آنها را ویژگی های اکولوژیکی تعیین می کند . معمولا کلونیزاسیون به صورت چندگانه است، ولی به نظر می رسد که برای آن، حالت ترجیحی هم وجود داشته باشند قبل از معرفی این قارچ ها به مکان های جدید، باید در جای آلوده کنندگی، مؤثر بودن و برتری آنها برای گیاهان زراعی یا علف های هرز میزبان از نظر تأثیر بر ترکیب جوامع میزیان، از طریق مطالعه ی اثرات آنها بر رشد گونه های مختلف گیاهی تعیین شود مؤثر بودن، عبارت از توانایی گونه ی میکوریزا در فراهم آوردن فسفور برای گیاه، میزیش  است. آلوده کنندگی، عبارت است از توانایی که یک گونه ی میکوریزا در تشکیل زندگی همزیستی با یک گیاه میزبان دارد.

تغییر در محیط خاک در طول فصل رشد می تواند بر کارآیی قارچ های میکوریزا در صول فصل رشد تأثیر بگذارد .

کلونیزاسیون چندگانه با استفاده از ترکیب مواد تلقیحی قارچ های میکوریز آربوسکولار می تواند سبب کاهش تغییرات در واکنش گیاه میزبان شده و اثرات مثبت بیشتری را برای گیا می تواند فراهم سازد .

برای خرید انواع کود بسته بندی کلیک کنید .

کودهای زیستی

کودهای زیستی

چالش های عملی در راه تجاری شدن کودهای زیستی

یک مانع محدود کننده برای کودهای زیستی از طریق تلقیح خاک یا تیمار بذری، کمبود روش هایی برای کاشت انبوه و تلقیح ریز جانداران در سیستم های تولیدی است. پیشرفت فناوری درزمینه ترکیباتی که تشکیل ژل داده سپس کپسول دار می شوند، می تواند نویدبخش باشد ، لذا شاید بتوان مایه ی تلقیح را در مقیاس وسیع به طور تجاری به شکل خشک تولید کرده و با عوامل ایجاد کننده ی ژل مخلوط کرد تا به شکل گلوله در آیند. می توان این روش را طوری توسعه داد که ناقل های غذایی نیز با عوامل ایجاد کننده ی ژل مخلوط شوند تا در زمان تماس با ژل، نیازهای غذایی نیز تامین شود ویژگی های یک ماده ی ناقل مناسب برای مواد تلقیحی، ظرفیت نگهداری آب بالا عدم سمیت برای ریزوبیوم ها، دسترسی آسان، تولید ارزان و راحت، قابلیت استریلیزه شدن با اتوکلاو و یا اشعه، چسبندگی خوب به بذر، و ظرفیت بافری مناسب است .

هدف از تحقق در زمینه ی میکوریزا، معرفی قارچ های میکوریز آربوسکولار به مناطق مختلف جهت کاهش مشکلات موجود در آن مناطق است. عدم تعادل بین مایکو فلور قارچ میکوریز آربوسکولار و خصوصیات زیستی و غیر زیستی در خاک هایی که تخریب شده و به تازگی کلونیزه شده اند، ارزیابی اثرات متقابل بین قارچ های میکوریز آربوسکولار و گیاهان زراعی مهم مانند ذرت، سویا و گندم که نواحی وسیعی از اراضی جهان را اشغال کرده اند، پیچیده خواهد کرد.

برای خرید بذر و فروش بذر می توانید از این لینک استفاده کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش و مشاوره در زمینه خرید بذر میتوانید با شماره 09358504040 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.