آموزش باغبانی

روش تولید مالچ

چگونگی تولید مالچ

استفاده از مالچ در باغ های بزرگ امری ضروری به حساب می‌آید؛ زیرا از فرسایش خاک و رشد علف های هرز جلوگیری کرده، رطوبت را در زمین حفظ می‌کند؛ از گیاهان در مقابل آفات محافظت کرده و به خاک کمک می‌کند تا درجه حرارت خود را حفظ کند. شما می‌توانید از مواد آلی موجود در باغ خود، از جمله برگ ها، شاخه ها و تکه های چمن به عنوان مالچ استفاده کنید. که برای رشد گیاهان کمک شایانی خواهند بود.

ساخت مالچ برگ

در قسمت اول به ساخت مالچ برگ می پردازیم

1- جمع آوری برگ ها:

بسیاری از خانه ها دارای درختان و گیاهان برگ دار هستند که منبع بسیار عالی برای تهیه مالچ هستند. مالچ برگ یک مالچ مناسب برای باغ‌هاست. می‌توانید در موقع پاییز، زمانی که برگ‌ها می ریزند آن ها را جمع کنید یا حتی زمانی که درختان را هرس می کنید. استفاده از برگ درختان گردو و اکالیپتوس جدا خودداری کنید، زیرا این امر می‌تواند از رشد سایر گیاهان جلوگیری کند.

جمع آوری برگها

جمع آوری برگها

2- برگ ها را به وسیله یک چنگک یکجا جمع کنید:

از یک چنگک یا دمنده برگ استفاده کنید تا تمام برگ ها را در یک جا انباشته و جمع کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن تیغه‌های ماشین چمن زنی، برگ‌ها را روی قسمت صاف چمن قرار دهید. برگ ها را پهن کنید؛ البته نباید ضخامت آن بیش از 5 سانتی متر باشد. اگر دستگاه دمنده برگ ندارید، از بیل و چرخ دستی استفاده کنید تا تمام برگ‌ها را جمع کنید.

برگ‌ها را به وسیله یک چنگک یکجا جمع کنید

برگ‌ها را به وسیله یک چنگک یکجا جمع کنید

3- برگ‌ها را با ماشین چمن زنی خرد کنید:

هنگامی که برگ ها همه در یک لایه نازک روی هم قرار گرفتند، ماشین چمن زنی خود را روشن کرده و چند بار آن را برش دهید تا برگ ها به قطعات کوچک تر خرد شوند. خرد کردن را ادامه دهید تا برگ ها به اندازه یک سکه در آیند.

خرد کردن برگ ها به تجزیه سریع آنها در باغ کمک خواهد کرد و این امر باعث تأمین مواد مغذی خاک می‌شود. برای خرد کردن برگ ها می‌توانید از خرد کن برقی برگ نیز استفاده کنید. اگر چیز دیگری ندارید، از تراش دهنده های پرچین برای خرد کردن دستی برگ ها استفاده کنید.

برگ‌ها را با ماشین چمن زنی خرد کنید

برگ‌ها را با ماشین چمن زنی خرد کنید

4- ذخیره اضافه مالچ:

می ‌توانید بلافاصله از مالچ استفاده کنید و اضافه آن را ذخیره کنید پس از خرد شدن برگ ها، آنها آماده استفاده به عنوان مالچ در باغ هستند. مالچ اضافی را می‌توان در یک بشکه تهویه یا یک کیسه بزرگ با سوراخ هوا ذخیره کرد، یا روی یک پارچه پهن کرد.

 • هنگامی که مالچ برگ آماده شد، می‌توانید آن را با مواد دیگر که در اطراف یافت می‌شود، ترکیب کنید.
 • هرچه مالچ بیشتر ذخیره شود، مواد مغذی بیشتری را از دست می‌دهد.
 • مالچی که در مکانی که دارای تهویه کم یا بدون تهویه ذخیره می‌شود، شروع به تخمیر و آزادسازی سموم با pH بالا می‌کند که برای گیاهان کشنده است.
می‌توانید بلافاصله از مالچ استفاده کنید و اضافه‌ی آن را ذخیره کنید

می‌توانید بلافاصله از مالچ استفاده کنید و اضافه‌ی آن را ذخیره کنید

ساخت ترکیب‌های مالچ

در قسمت دوم به ساخت ترکیب های مالچ می پردازیم.

1- خرد کنید:

شاخه و برگ درخت، پوست و تمام چیزی که در هرس کردن گیاه به دست می آید را خرد کنید. از چوب هم می‌توان، مالچ عالی درست کرد. شما می‌توانید از دور و بر حیاط، چوب ها را جمع کرده و یک مواد مغذی چوب یا مالچ پوست تهیه کنید. اطراف خانه خود را بگردید و شاخه‌های افتاده، پوست درخت یا شاخه‌هایی که در موقع هرس کردن از گیاهان خود جدا کردید را جمع کنید. برای ایمنی خود، عینک بزنید. چوب‌ها را بشکنید و از طریق خرد کردن چوب و پوست درخت، یک مالچ درست کنید.

 • از مالچ پوست و چوب می‌توان به تنهایی استفاده کرد یا با مالچ برگ ترکیب کرد.
 • مالچ چوب برای باغها و درختان یک کود ایده آل است، اما نباید از آن برای گیاهان جوان استفاده شود.
 • اگر وسایل مورد نیاز را ندارید، می توانید یک خردکن چوب از یک فروشگاه ابزار آلات کشاورزی اجاره کنید.
 • چوب کندتر از برگ ها تجزیه می‌شود، بنابراین این یک مالچ مناسب برای استفاده طولانی مدت است.
خرد کنید

خرد کنید

2- اضافه‌های چمن هرس را جمع کنید تا به مالچ خود اضافه کنید:

موقع چمن زنی، اضافه های چمن، افزودنی ایده آل به مالچ برگ است، هرچند که نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرند. پس از چمن زنی، بریده های چمن را با مالچ برگ مخلوط کرده و از یک بیل یا چوب استفاده کنید تا با هم مخلوط شوند. اگر ماشین چمن زنی شما کیسه ای برای جمع آوری چمن دارد، پس از اتمام کار به راحتی محتوای کیسه را داخل مالچ برگ بریزید.

اضافه‌های چمن هرس را جمع کنید تا به مالچ خود اضافه کنید

اضافه‌های چمن هرس را جمع کنید تا به مالچ خود اضافه کنید

3- برگ‌های سوزنی کاج را برای مالچ خود جمع آوری کنید:

مانند چمن های هرس شده، برگ های سوزنی کاج افتاده نیز، می‌توانند با مالچ برگ مخلوط شوند. از مالچ کاج بهتر است در گیاهان اسید پوست استفاده شود. می‌توانید آنها را نیز بعد از خرد کردن با استفاده از بیل یا چوب دستی با مالچ برگ ترکیب کنید.

برگ‌های سوزنی کاج را برای مالچ خود جمع آوری کنید

برگ‌های سوزنی کاج را برای مالچ خود جمع آوری کنید

4- کاغذهای استفاده شده:

کاغذهای استفاده شده و دور انداخته شده را خرد کرده و دوباره استفاده کنید. روزنامه و سایر کاغذهای باطله را از دور و بر خانه خود جمع کنید و بازیافت کنید و به صورت کود مالچ در بیاورید. کاغذ را جمع آوری کنید و از یک برش دهنده الکتریکی یا قیچی استفاده کنید تا کاغذ را به قطعات کوچک تبدیل کنید. کاغذ را با مالچ برگ ترکیب کرده و به صورت کود طبیعی از آن استفاده کنید.

کاغذهای استفاده شده و دور انداخته شده را خرد کرده و دوباره استفاده کنید

کاغذهای استفاده شده و دور انداخته شده را خرد کرده و دوباره استفاده کنید

استفاده از مالچ در باغ

در آخرین بخش این مقاله به استفاده از این مالچ ها در باغ خود می پردازیم.

1- مالچ در فصل ها:

مالچ در تابستان و زمستان، در تابستان مالچ به باغ‌های شما کمک می‌کند رطوبت خاک حفظ شود و ریشه های گیاهان را خنک نگه می‌دارد. در زمستان هم، مالچ، گیاهان را از یخ زدگی محافظت می‌کند و به حفظ گرمای خاک کمک می‌کند. مالچ تابستانی در طول زمان به وسیله گرما و رطوبت تجزیه می‌شود، اما مالچ زمستانی باید در بهار از روی خاک برداشته شود. مالچ های ایده آل تابستانی شامل مالچ برگ، مخلوط مالچ برگ و کمپوست هستند. مالچ های زمستانی ایده آل شامل برگ سوزنی کاج، کاه و پوست هستند.

مالچ در فصل ها

مالچ در فصل ها

2- مالچ زمستانی را حذف کنید:

در بهار هنگامی که دوباره باغبانی را شروع می‌کنید، مالچ زمستانی را که باغ ها را در هوای سرد از یخ زدگی محافظت می‌کرد، بردارید. شما می‌توانید مالچ حذف شده را به کمپوست تبدیل کنید. مالچ های زمستانی مانند مالچ های تابستانی سریع تجزیه نمی‌شوند، بنابراین باید آنها را در بهار از روی زمین بردارید تا بتوانید مالچ های غنی از مواد مغذی را به خاک اضافه کنید.

مالچ زمستانی را حذف کنید

مالچ زمستانی را حذف کنید

3- خاک را از علف های هرز پاکسازی کنید:

قبل از اضافه کردن مالچ به باغ، بروید و تمام علف های هرز را از خاک بیرون بکشید. در غیر این صورت، مالچ از علف های هرز محافظت می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا رشد کنند. این موضوع باعث می‌شود مواد مغذی خاک بین گیاهان و علف های هرز تقسیم شود و گیاهان رشد کمتری را داشته باشند.

خاک را از علف‌های هرز پاکسازی کنید

خاک را از علف‌های هرز پاکسازی کنید

4- مقداری مالچ به باغ خود اضافه کنید:

بعد از اینکه کاشت را در بهار به پایان رساندید، یا بعد از برداشت محصول و با فرا رسیدن زمستان باز هم مالچ را به خاک زراعی خود اضافه کنید. با استفاده از بیل یا چنگک، یک لایه مالچ 5 تا 15 سانتی متر را در روی خاک باغتان پهن کنید.

 • در مناطق سایه، از 5 تا 8 سانتیمتر مالچ استفاده کنید.
 • در مناطق آفتابی، از 8 تا 10 سانتیمتر مالچ استفاده کنید.
 • در مناطق خیلی گرم و آفتابی، از 15 سانتی متر مالچ استفاده کنید.
مقداری مالچ به باغ خود اضافه کنید

مقداری مالچ به باغ خود اضافه کنید

5- به خوبی مالچ را از اطراف پایه گیاهان دور کنید:

پس از اینکه مالچ را بر روی خاک گستردید، از دستتان یا بیل استفاده کنید تا مالچ را از پایه گیاهان دور کنید. این نکته به ویژه در مناطقی که در سایه قرار دارند؛ از اهمیت بالایی برخوردار است. با این کار می‌توانید گیاه را از پوسیدگی و حشرات محافظت کنید.

قرار دادن فاصله بین گیاه و مالچ، به گیاه اجازه می‌دهد تا هوا در خاک و اطراف ریشه به گردش درآید، تهویه‌ای که برای رشد سالم گیاه ضروری است. 2.5 تا 5 سانتیمتر فاصله بین مالچ و پایه گیاهان قرار دهید تا مالچ، گیاهان را لمس نکنند.

به خوبی مالچ را از اطراف پایه گیاهان دور کنید

به خوبی مالچ را از اطراف پایه گیاهان دور کنید

امیدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید، فروشگاه اینترنتی پوپونیک شما را به خواندن مقاله های زیر دعوت می نماید.

برای خرید اینترنتی کود می توانید از این لینک استفاده نمایید.
هومن انگورانی

درباره هومن انگورانی

سلام! من هومن انگورانی هستم و از اینکه با شما در این فضای دیجیتال ارتباط برقرار کنم، خوشحالم. به عنوان یک نویسنده و علاقه‌مند به موضوعات مختلف، نوشته هایم را به اشتراک می‌گذارم. به نظر من نوشتن یک ارتباط قوی و شگفت‌انگیز است. علاقه مند به یادگیری عمیق هستم و دوستم دارم هر انچه را که آموختم تا حدی که میتوانم به دیگران انتقال دهم.

مقاله های مرتبط

یک دیدگاه درباره مقاله “روش تولید مالچ

 1. Avatar مقدم گفت:

  باسلام وارادت
  بسیار بی نهایت سپاسگزارم ازمطالب مقاله اموزشی بسیار مثبت و ومفیدکاربردی راهنمایی روش تهیه وتولیدمالچ برگ ها وچوب درختان جهت استفاده مفید کاربردی وتاثیرگذار درختان وسبزیجات گیاهی باغات بسیارمقاله مفیدکاربردی واموزنده ایست. خداوندمتعال به صاحب قلم این مقاله مفیداموزنده و تاثیرگذار اجروثواب اخروی ومعنوی عنایت فرماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *