آموزش باغبانی

هیومیک اسید یا کود

هیومیک اسید یا کود

بسیاری از مردم درباره اسید هیومیک گیج هستند که آیا این گرد لاشبرگ تقویت کننده است؟ اگر نیست پس دقیقا اسید هیومیک چیست؟ اسید هیومیک به عنوان بهترین تسهیل کننده شرایط خاک طبقه بندی می شود چرا که خاک ضعیف را قوی و خاک خوب را فوق العاده می کند.

این اسیدها در مواجهه و همراه با تقویت کننده بهترین کارایی خود را بروز می‌دهند و شرایط رشد ایده آل خلق می‌کنند. آن ها به عنوان مکمل تقویت کننده ها استفاده می‌شوند. استفاده از آنها باعث کارایی بیشتر تقویت کننده ها می شود. اگرچه اسید هیومیک تقویت کننده نیست اما می‌تواند به هر تقویت‌کننده‌ ای به عنوان یک مکمل اضافه شود. چرا که تقویت کننده ها بر اساس نیتروژن فسفر و پتاس یا پتاسیم موجود در آن ها، آنالیز و آزمایش می شوند.

اما اسید هیومیک بر اساس هیومس موجود در آن اندازه گیری می شود. در نمونه ای که ما داریم میزان هیومس بیشتر از ۸۰ درصد است

هیومیک اسید ها میتوانند تاثیر تقویت کننده ها را افزایش دهند:

حتی اگر شرایط خاک شما آنچنان هم امیدوار کننده نباشد، هیومیک اسید می تواند کارایی آن را بهبود بخشد. اگرچه تقویت کننده ها یک منبع ویتامین و مواد معدنی برای گیاهان تهیه می کند ولی بندرت مزیتی به خاک می افزاید. وقتی اسید هیومیک به خاکهای شنی افزوده می شود، به شن ها کمک می کند تا آب را در خود نگهدارند و مواد ارگانیک برای آن فراهم می کند، هر دوی این موارد برای رشد خوب گیاه حیاتی محسوب می شوند.

برخی تقویت کننده ها درون گیاه جابجا می شود و متحرک هستند پس بصورت بالقوه با شستشوی ریشه در خاک شنی هم میتوانند باشند. این تقویت کننده ها برای مدت زمان بیشتری در ناحیه ریشه ماندگار هستند و اگر با همکاری اسید هیومیک دانه ای هم باشد که بیشتر، چرا که به گیاه کمک می کند تا مواد معدنی بیشتری را جذب کند. اضافه کردن هیومیک اسید به یک خاک فشرده شده میتواند باعث شکسته شدن و متخلل شدن آن شود تا مواد معدنی موجود در خاک با سهولت بیشتری به عمق خاک بروند و در دسترس ریشه باشند.

برای مطالعه مقاله انواع کود NPK می توانید از این لینک استفاده نمایید.

هیومیک اسید برای حتصلخیزی

هیومیک اسید برای حتصلخیزی

همه به خوبی میدانند که تقویت کننده ها یک ورودی حیاتی برای هر سیستم محصولی است. هیومیک اسیدها به محصولات از طریق خلق شرایط برای نگهداری و جذب بیشتر مواد معدنی موجود و ویتامین های در خاک کمک می کند تا بازده خود را افزایش دهند. به علاوه، مزیت دیگر هیومیک:

  • اسید جبران کمبود مواد ارگانیک خاک
  • سرزندگی ریشه
  • تقویت تولید دانه و بذر بیشتر
  • افزایش فتوسنتز کلروفیل
  • تحریک فعالیت میکروب های مفید
  • خلق یک محیط پر بازده با محصولات سلامت
  • همچنین هیومیک اسید کمک می کند به رها کردن مواد معدنی که در خاک  تجزیه نمی شوند مثل فسفور.
برای خرید کود می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.