بن سای و گلخانه

نحوه پیوند بونسای در گلدان

پیوند بن سای

بونسای ممکن است به اندازه کافی رشد نکند. اما برای تازه کردن خاک و حذف شاخه ها و جوانه های ناخواسته و ریشه های قدیمی نیاز به تعویض گلدان دارد. در اینجا نحوه تعویض گلدان بونسای آورده شده است.

گام های پیوند بونسای در گلدان:

مراحل تعویض گلدان بن سای به شرح زیر است.

1. تعویض چندوقت یکبار گلدان:

درباره اینکه چند وقت یکبار تعویض گلدان انجام دهید، اطلاعات کسب کنید. معمولا هر دو سال یک بار تعویض گلدان مفید است. اما این فاصله زمانی باز هم به گونه بونسای شما بستگی دارد. اگر شک دارید از مرکز کشاورزی محلی خود سؤال کنید.

تعویض چندوقت یکبار گلدان

تعویض چندوقت یکبار گلدان

2. انتخاب گلدان:

گلدان جدیدی انتخاب کنید که بعد از انتقال ریشه ها فضای کافی برای خوب رشد کردن داشته باشند.

انتخاب گلدان

انتخاب گلدان

3. جدا کردن گیاه از گلدان:

گیاه را از گلدان جدا کنید. شما می توانید از چوب پوست بامبو یا موارد مشابه آن استفاده کنید تا ریشه ها را از خاک های تنیده شده رها کند.

جدا کردن گیاه از گلدان

جدا کردن گیاه از گلدان

4. جدا کردن ریشه با قیچی:

برای جدا کردن دو سوم ریشه از یک قیچی تمیز باغبانی استفاده کنید. حتی ممکن است بخواهید حجم بیشتری از ریشه را کاهش دهید. ریشه هایی که به سمت بالا رشد می کنند و هر ریشه ضخیمی که در حال رشد است را قطع کنید. این کار باعث میشود که درخت از بالا محکم بماند. هر ریشه ای که نازک و ظریف و هم اندازه با بقیه است را باقی بگذارید. تعویض گلدان به صورت مکرر به ثبات درخت در طول سال ها کمک می کند.

جدا کردن ریشه با قیچی

جدا کردن ریشه با قیچی

5. قرار دادن شبکه توری برای زهکشی:

شبکه توری برای زهکشی در پایه گلدان قرار دهید. یک سیم نازک از میان این شبکه عبور داده و زیر آن را محکم کنید تا شبکه توری زهکشی در جای خود قرار گیرد. سیم های اضافی را قطع کنید.

قرار دادن شبکه توری برای زهکشی

قرار دادن شبکه توری برای زهکشی

6. عبور دادن سیم از میان درخت:

سیم را از میان پایه درخت عبور دهید. وقتی سیم را در طول تنه بونسای می چرخانید به ایمن نگه داشتن بونسای کمک کرده اید.

برای مطالعه مقاله مراقبت از بونسای کاج سفید می توانید از این لینک استفاده نمایید.

عبور دادن سیم از میان درخت

عبور دادن سیم از میان درخت

7. پر کردن گلدان از خاک درشت:

یک چهارم پایینی گلدان را از خاک درشت پر کنید. خاک باید متخلخل باشد تا امکان عبور هوا و حفظ رطوبت را داشته باشد.

پر کردن گلدان از خاک درشت

پر کردن گلدان از خاک درشت

8. گذاشتن درخت در گلدان:

حالا درخت را داخل گلدان بگذارید. نحوه نشستن درخت در گلدان جدید را بررسی کنید و در صورت نیاز، مجدداً زاویه آن را تغییر دهید. پایه تنه باید کمی بالاتر از لبه گلدان قرار گیرد. سیم هایی که کار گذاشته اید را به سمت بالا ببندید تا درخت در جای خود محکم شود. هر سیم اضافی را قطع کرده و سیم را به داخل خم کنید تا از آسیب رساندن جلوگیری شود.

گذاشتن درخت در گلدان

گذاشتن درخت در گلدان

9. الک کردن خاک درشت:

خاک درشت را الک کنید و با خاک ریز و ماسه رودخانه مخلوط کنید. حجم گلدان را تا حدود چهار پنجم پر کنید. پس از ریختن خاک از بیلچه استفاده کنید و با آن کمی خاک را جابجا کنید تا هوا در ریشه جابجا شود. خاک را از لبه گلدان داخل آن بریزید نه از وسط ظرف.

الک کردن خاک درشت

الک کردن خاک درشت

10. آبیاری گیاه:

به تناسب به گیاه آب دهید.

آبدهی به گیاه

آبدهی به گیاه

11. گذاشتن خزه در خاک:

به کمک پنس خزه را درون خاک بگذارید. اما خزه ها نباید در اطراف پایه تنه درخت باشند. به آرامی خزه را با استفاده از نوک انگشتان خود را با خاک مخلوط کنید.

گذاشتن خزه در خاک

گذاشتن خزه در خاک

12. تکرار مراحل:

گام های بالا را هر چند سال یکبار تکرار کنید. همیشه خاک را تازه کنید و خاک قدیمی ظرف را دور بریزید.

تکرار مراحل

تکرار مراحل

برای خرید انواع گلدان می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.