آموزش باغبانی

طرز قلمه زدن گل رز

نحوه کاشت دوباره یک گل رز

رُزها، گل های بسیار زیبایی هستند و کاشت آنها نسبتاً آسان است! می توانید یک بوته گل رز را به دقت و تنها با حفر کردن زمین و قرار دادن آن در یک باغچه جدید و عاری از هرگونه علف هرز، پیوند دهید. برای رشد مجدد گل رز، کافیست قلمه های ساقه گل رز را بکارید و منتظر رشد ریشه های جدید باشید.

بخش اول: کاشت بوته گل رز

در بخش اول به کاشت بوته گل رز می پردازیم.

مکانی سالم انتخاب کنید:

مکانی را در باغچه خود انتخاب کنید که عاری از هرگونه علف هرز و گیاهان دیگر باشد. گل رز وقتی جدا از گیاهان دیگر باشد، به خوبی رشد می کند. بوته گل رز خود را در قسمتی از باغچه، همراه با گل های دیگر، و یا به تنهایی بکارید. در حالت ایده آل، محلی را برای کاشت انتخاب کنید که رزها بتوانند به طور دائمی در آن زندگی کنند، تا بعداً مجبور به انتقال آنها به محلی دیگر نشوید.

از یک چنگال دستی برای حفر زمین و بیرون کشیدن علف های هرز استفاده کنید. نقطه ای را برای کاشت انتخاب کنید که بیشترین مقدار تابش نور خورشید را داشته باشد.

مکانی سالم انتخاب کنید

مکانی سالم انتخاب کنید

خاک شما باید زه کشی شده باشد:

اطمینان حاصل کنید که خاک شما به خوبی زه کشی شده باشد. گل رز در خاک با زهکشی مناسب، به خوبی رشد می کند. قبل از کاشت گل رز، خاک خود را با حفر سوراخی به عرض ۳۰–۴۶ سانتی متر و عمق ۳۰–۴۶ سانتی متر و آب دادن به آن، آزمایش کنید. اگر خاک به خوبی زهکشی شده باشد، تخلیه آب نباید بیش از یک ساعت طول بکشد. برای بهبود خاک با زهکشی ضعیف، مواد آلی مانند کمپوست را به آن اضافه کنید.

خاک شما باید زه کشی شده باشد

خاک شما باید زه کشی شده باشد

سوراخی حفر کنید:

برای کاشت بوته گل سرخ خود، سوراخی حفر کنید. از یک بیلچه باغبانی برای حفر زمین استفاده نمایید. سوراخ را آماده کنید. عمق این سوراخ باید حدود ۳۸ سانتی متر و عرض آن حداقل ۳۰ سانتی متر باشد، تا بتواند بوته گل رز شما را به خوبی در خود جای دهد. هنگام حفر سوراخ، حتما از یک دستکش باغبانی استفاده کنید، تا از دستان شما محافظت کند.

سوراخی حفر کنید

سوراخی حفر کنید

یک تپه کوچک ایجاد کنید:

در مرکز سوراخ، یک برآمدگی یا خاک ریز ایجاد کنید. با استفاده از بیلچه باغبانی خود، مقداری از خاکی را که از کندن سوراخ خارج کرده اید، دوباره در وسط آن جمع کنید. یک تپه کوچک به طول حدود ۲.۵-۵ سانتی متر ایجاد کنید تا بوته گل رز روی آن قرار گیرد. به آرامی روی آن را فشار دهید تا تپه محکم شود.

یک تپه کوچک ایجاد کنید

یک تپه کوچک ایجاد کنید

آن را از زمین جدا کنید:

اطراف بوته را با دقت حفر کنید و آن را از زمین جدا کنید. با استفاده از بیلچه باغبانی یا بیل خود، به آرامی بوته را از خاک اطراف آن جدا کنید. آنقدر زمین را بکنید تا به ریشه های گیاه برسید. سپس با دقت، حفاری را ادامه دهید تا جایی که بتوانید بیل را به راحتی در زیر گیاه گذاشته و آن را خارج کنید.

باید گیاه را بدون اینکه آسیب ببیند، از زمین بلند کنید. در صورت لزوم، اندازه سوراخ حفر شده را پس از مشاهده اندازه ی ریشه ها، زیاد و کم کنید.

آن را از زمین جدا کنید

آن را از زمین جدا کنید

با خاک پر کنید:

گیاه را در سوراخ جدید قرار داده و تا نیمه با خاک پر کنید. به آرامی، ریشه بوته گل رز را روی برآمدگی ای که ایجاد کردید قرار دهید. سپس با احتیاط، اطراف گیاه را با خاکی که قبلاً حفر کرده اید، دوباره پر کنید. وقتی سوراخ تا نیمه پُر شد، توقف کنید.

با خاک پر کنید

با خاک پر کنید

سوراخ را پر از آب کنید:

برای آبیاری خاک اطراف گیاه، می توانید از یک آبپاش استفاده کنید. سپس اجازه دهید حدود ۵ دقیقه در همان حالت بماند تا آب اضافی تخلیه شود. اگر بعد از گذشت این مدت، هنوز آب درون حفره وجود داشت، بگذارید مدت بیشتری بماند.

سوراخ را پر از آب کنید

سوراخ را پر از آب کنید

دوباره آبیاری کنید:

بقیه سوراخ را با خاک پر کنید و دوباره آن را آبیاری کنید. خاک بیشتری اضافه کنید تا اطراف پایه گیاه، به طور کامل پر شود. حدود ۲.۵ سانتی متر آب روی سطح خاک بریزید و اجازه دهید تا مدتی در همین حالت بماند. هر هفته حدود ۲.۵ سانتی متر آب به گیاه بدهید، مگر اینکه بارندگی شود.

برای جلوگیری از شد علف های هرز، به خاک اطراف گیاه، کود گیاهی اضافه کنید. پس از کاشت بوته گل رز خود، از کود مخصوص گل های رز، استفاده کنید.

دوباره آبیاری کنید

دوباره آبیاری کنید

بخش دوم: کاشت قلمه های گل رز

در بخش دوم به کاشت قلمه های گل رز می پردازیم.

قلمه ها را در اواخر بهار یا اوایل تابستان بگیرید:

در صورت امکان، قلمه ها را در اواخر بهار یا اوایل تابستان از گیاه بگیرید. زمان ایده آل برای رشد مجدد گل رز، فصول گرم سال، و قبل از شروع گرمای شدید است. قلمه ها را در اواخر بهار یا اوایل تابستان، وقتی ساقه ها جوان اما قوی هستند، بگیرید. گرما باعث رشد سریع تر ریشه ها می شود.

قلمه ها می توانند در فصل پاییز نیز گرفته و کاشته شوند، اما رشد مجدد ریشه، به آرامی اتفاق می افتد و در صورت موفقیت، شکوفه های جدید، تنها در بهار سال بعد، ظاهر می شوند.

قلمه هارا در اواخر بهار یا اوایل تابستان بگیرید

قلمه هارا در اواخر بهار یا اوایل تابستان بگیرید

ساقه ها را قطع کنید:

ساقه های سالم رز را به طول حدود ۱۳–۲۰ سانتی متر جدا و قطع کنید. برای جلوگیری از آسیب زدن به ساقه ها، از یک قیچی باغبانی تیز استفاده کنید. قلمه ها را با طول ۱۳–۲۰ سانتی متر با زاویه ۴۵ درجه برش بزنید.

قلمه ها را از بالا و کناره های گیاه بگیرید. قلمه ها را بعد از کاشت، به خوبی آبیاری کنید، تا پژمرده نشوند. این طول ۱۳–۲۰ سانتی متر، بدون احتساب طول گل، در ابتدای ساقه است. قبل و بعد از قطع گیاه، ابزار برش خود را تمیز کنید.

ساقه هارا قطع کنید

ساقه هارا قطع کنید

گل را از ساقه جدا کنید:

از قیچی باغبانی خود برای جدا کردن گل از ساقه، استفاده نمایید. این کار، به گیاه اجازه می دهد تا انرژی ای را که روی گل گیاه متمرکز کرده بود، برای رشد ریشه های جدید بگذارد. این برش را نیز با زاویه ۴۵ درجه ایجاد کنید.

گل را از ساقه جدا کنید

گل را از ساقه جدا کنید

تعدادی از برگها را نگه دارید:

بعد از کاشت ساقه، تعدادی از برگها را نگه دارید. برگ ها، قندی که از فتوسنتز حاصل می شود را برای قلمه گل رز فراهم می کنند تا به رشد ریشه های جدید منجر شود. ۲-۳ عدد برگ در بالای ساقه را نگه دارید. توجه داشته باشید که برخی از انواع گل رز، بدون برگ رشد می کنند ، اما احتمال رشد این قلمه ها، با برگ های چسبیده به آن، بیشتر خواهد بود.

برگ ها، هورمونهای تقویت کننده ریشه را به گیاه ارائه می دهند. نگه داشتن بیش از ۲-۳ عدد برگ روی ساقه، مواد مغذی را از ریشه دور کرده و مانع رشد می شود. برگهای بالاییِ ساقه را نگه دارید، تا هنگام کاشت آنها، زیر خاک دفن نشوند.

تعدادی از برگها را نگه دارید

تعدادی از برگها را نگه دارید

می توانید هورمون مصنوعی به ساقه گیاه خود بمالید:

می توانید برای تقویت رشد ریشه، هورمون مصنوعی به ساقه گیاه خود بمالید. قلمه های گل رز، به طور طبیعی، حاوی یک هورمون تقویت کننده ریشه به نام اکسین (auxin) است که در انتهای ساقه ها جمع می شود. بعضی از گل های رز، ممکن است مقدار کافی اکسین تولید نکنند.

در این حالت، در رشد مجدد قلمه ها خلل ایجاد خواهد شد. برای افزایش احتمال رشد مجدد گل های رز، بهتر است پودر هورمون رشد، که حاوی اکسین مصنوعی است را خریداری کنید و قبل از کاشت، انتهای قلمه های گل رز خود را در آن فرو ببرید. اکسین مصنوعی را می توان به عنوان اسید ایندول بوتیریک (IBA) و یا اسید نفتالین استیک (NAA) شناخت. این ترکیب را می توانید از فروشگاه های لوازم باغبانی یا بصورت آنلاین، خریداری و تهیه کنید.

می توانید هورمون مصنوعی به ساقه گیاه خود بمالید

می توانید هورمون مصنوعی به ساقه گیاه خود بمالید

قلمه های گل رز را در داخل گلدان بکارید:

تا بعد از سرد شدن هوا، بتوانید آن ها را به داخل خانه منتقل کنید. با ایجاد یخبندان، ریشه در فضای باز، قادر به رشد نخواهند بود؛ پس بهتر است که قلمه های گل رز خود را در گلدان بکارید، تا در فصول سرد سال، گلدان را به داخل خانه بیاورید. به عنوان یک قاعده کلی، این اتفاق در اواخر پاییز و زمستان رخ خواهد داد.

وقتی هوا گرم تر شد، می توان گلدان را به خارج از خانه انتقال داد، و یا در همان محیط داخل خانه، پرورش داد.

قلمه های گل رز را در داخل گلدان بکارید

قلمه های گل رز را در داخل گلدان بکارید

از مخلوط خاک گلدان سبک استفاده کنید:

در گلدان از پرلیت، ورمیکولیت یا مخلوط خاک گلدان سبک استفاده کنید. خاک گلدانی را که برای رشد ریشه های جدید در نظر گرفه اید، باید حاوی مواد آلی باشد و رطوبت را، بهتر از خاک گلدان معمولی نگه دارد. سپس خاک معمولی را به میزان ۳/۴ به گلدان اضافه نمایید. در انتها آن را آبیاری کنید تا خاک مرطوب شود، اما بیش از حد به آن آب ندهید.

اگر بیش از یک نوع خاک برای کاشت قلمه ها در نظر گرفته اید، از یک شن کش یا چنگک برای مخلوط کردن آنها استفاده کنید. اگر می خواهید قلمه گل رز را مستقیماً در زمین بکارید، مواد آلی را مستقیماً روی سطح خاک به عمق ۵–۷.۶ سانتی متر بریزید تا پتانسیل رشد آن بهبود یابد.

از مخلوط خاک گلدان سبک استفاده کنید

از مخلوط خاک گلدان سبک استفاده کنید

ساقه ها را در خاک بگذارید:

ساقه ها را در خاک فرو کرده و اطراف آن را محکم کنید. به آرامی، انتهای قلمه ها را در خاک به عمق  ۲.۵-۵.۱ سانتی متر فرو کنید. اگر می خواهید بیش از ۱ قلمه در همان گلدان بکارید، حدود ۲.۵-۵.۱ سانتی متر بین قلمه ها فاصله بگذارید. خاک اطراف ساقه ها را به آرامی فشار دهید تا در جای خود محکم شوند.

اگر قلمه ها به سختی در خاک فرو می رفتند، می توانید ابتدا با یک مداد یا خودکار، به آرامی خاک را فشار دهید، تا جای برای قرار دادن قلمه ها، باز شود.

ساقه هارا در خاک بگذارید

ساقه هارا در خاک بگذارید

می توانید شبیه سازی کنید:

برای گرفتن بهترین نتیجه، می توانید با ایجاد یک “چادر یا خیمه” برای قلمه ها، اثر گلخانه ای را شبیه سازی کنید. ریشه ها در یک محیط گرم و مرطوب به سرعت رشد می کنند. پس با قرار دادن چیزی چادر مانند در اطراف سطح قلمه ها، یا روی گلدان یا بالای زمین، نوعی اثر گلخانه ای را برای قلمه ها ایجاد کنید تا رطوبت و گرما را در خود حبس کند. تا ایجاد ریشه های جدید، قلمه ها را در همین حالت نگه داشته و به حال خود بگذارید. برای این کار، می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

  • یک بطری نوشابه دو لیتری معکوس، که قسمت بالایی آن را جدا کرده باشید.
  • یک ظرف شیشه ای معکوس
  • یک کیسه پلاستیکی که بالا و انتهای آن را با یک چوب کوچک، محکم کرده باشید.
می توانید شبیه سازی کنید

می توانید شبیه سازی کنید

در نور خورشید قرار دهید:

قلمه ها را در جایی با تابش نور خورشید قرار دهید. قلمه ها را در محلی قرار دهید که دارای آفتاب کافی و مقدار سایه متوسطی باشد. در حالی که قلمه های گل رز شما از نور خورشید بهره مند می شوند، ممکن است گرما و اشعه شدید، به گیاه آسیب برساند. گیاه پس از رشد ریشه های قوی، می تواند به یک مکان آفتابی تر منتقل شود.

ریشه زدن قلمه ها حدود ۳-۴ هفته طول می کشد. برای آزمایش اینکه آیا ریشه ها رشد کرده اند یا خیر، قلمه های کاشته شده را به آرامی به سمت بکشید. اگر در برابر کشیده شدن مقاومت داشته باشند، احتمالاً ریشه تشکیل شده است. گیاه کاشته شده در گلدان را می توان در فصل بعد، پس از به بلوغ رسیدن کامل، به باغچه بیرون از خانه منتقل کرد.

در نور خورشید قرار دهید

در نور خورشید قرار دهید

امیدواریم از خواندن این مطلب لذت برده باشید، فروشگاه اینترنتی پوپونیک شما را به خواندن مقاله های زیر دعوت می نماید.

برای خرید بذر گل می توانید از این لینک استفاده نمایید.
هومن انگورانی

درباره هومن انگورانی

سلام! من هومن انگورانی هستم و از اینکه با شما در این فضای دیجیتال ارتباط برقرار کنم، خوشحالم. به عنوان یک نویسنده و علاقه‌مند به موضوعات مختلف، نوشته هایم را به اشتراک می‌گذارم. به نظر من نوشتن یک ارتباط قوی و شگفت‌انگیز است. علاقه مند به یادگیری عمیق هستم و دوستم دارم هر انچه را که آموختم تا حدی که میتوانم به دیگران انتقال دهم.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *