آخرین محصولات

نمایش آخرین محصولات فروشگاه پوپونیک

عدس برشته

۲۸,۹۰۰ تومان۱۰۳,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

پسته اکبری ترش

۸۳,۹۰۰ تومان۳۱۶,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بادام ایرانی ریز

۸۷,۹۰۰ تومان۳۲۸,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

انجیر کرمانشاهی

۳۵,۹۰۰ تومان۱۲۸,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

انجیر استهبان ریز

۵۱,۹۰۰ تومان۱۹۱,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

آجیل شیرین مخصوص پوپونیک

۱۰۳,۹۰۰ تومان۳۹۱,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

آجیل سلامت مخصوص پوپونیک

۴۱,۹۰۰ تومان۱۵۳,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

شوید کوهی خشک

۳۷,۹۰۰ تومان۱۶۱,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

زرین گیاه خشک

۶۴,۲۰۰ تومان۲۴۷,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

تره کوهی خشک

۳۲,۹۰۰ تومان۱۳۶,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر