آخرین محصولات

نمایش آخرین محصولات فروشگاه پوپونیک

نهال پشن فروت آمارلو

۱,۱۱۴,۰۰۰ تومان
سن این نهال 1.5سال است.ارسال نهال صرفا از طریق باربری و با زمان تقریبی 3 روزه است.

نهال پشن فروت گرانادیلا غول پیکر

۱,۱۱۴,۰۰۰ تومان
سن این نهال 1.5 سال است.ارسال نهال صرفا از طریق باربری و با زمان تقریبی 3 روزه است.

بذر گل جعفری سفید

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر آلوچه جنگلی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل آبی زمستانه

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل آبنباتی ابلق

۷۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کدو تنبل موزی صورتی

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر طالبی موزی

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر ژمینوکالیسیوم فردریکی ابلق

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر دیسکو کاکتوس ابلق

۱۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر بیبی انبه

۱۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر کدو حلوایی جک

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل پیچک ناقوس ارغوانی

۲۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر بابچی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

نهال توت چینی

۷,۸۸۹,۰۰۰ تومان
ارسال نهال صرفا از طریق باربری و با زمان تقریبی 3 روزه است.