درخت غیر مثمر یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است. درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت می باشد.

ارزش درخت تنها به چوب و میوه آن نیست بلکه در لطافت هوا، حفظ خاک و گردش آب در طبیعت هم تأثیر فراوان دارد. درختان بزرگترین موجودات زنده روی سیاره خاکی هستندو یکی از با ارزشترین منابع طبیعی هستند. درختان و درخچه ها از مهم ترين عناصر در محوطه سازي و طراحي فضای سبز به شمار مي روند.

انتخاب، بكارگيري و نگهداری از اين گياهان سه عامل اساسي در كارايی فضای سبز هستند كه بايد همواره توسط طراح مورد توجه قرار گيرند. بنابراين نكته بسيار مهم در طراحي فضای سبز انتخاب گياهی است كه بتواند بيشترین كارايی ممكن را با حداقل نياز به نگهداری فراهم آورد. نكته ديگر استفاده از گياهان مناسب با توجه به نيازهای مختلفی است كه طراح با آن روبرو است در فرايند طراحی و كاشت، توجه به نوع گياهان و نحوه قرار گرفتن گياهان نسبت به يكديگر در جهت رسيدن به يك طرح زيبا و كارآ ضروری به نظر مي رسد.

Showing 1–24 of 78 results

فیلترهای بیشتر
نمایش 24 36 48