نمایش 1–16 از 98 نتیجه

فیلترهای بیشتر

بذر افرا پالماتوم

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم اتراب

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا پلانتانید
بستن

بذر افرا پلانتانید

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا تاتار
بستن

بذر افرا تاتار

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا جینانلا

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر افرا روبروم قرمز

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا ژاپنی خونی

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا سبز شیرین
بستن
بذر ارگانیک درخت افرا سرخ کارولینا
بستن

بذر افرا سرخ کارولینا

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افراکورال ژاپنی
بستن

بذر افرا کورال ژاپنی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر بامبو آبی
بستن

بذر بامبو آبی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر بامبو رنگی
بستن

بذر بامبو رنگی

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر بامبو سبز
بستن

بذر بامبو سبز

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر برزیلیا گالپینی
بستن

بذر برزیلیا گالپینی زرد

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت آکاسیا
بستن

بذر درخت آکاسیا برگ خنجری

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آکاسیا چتری

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

درخت غیر مثمر یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است. درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت می باشد.

ارزش درخت تنها به چوب و میوه آن نیست بلکه در لطافت هوا، حفظ خاک و گردش آب در طبیعت هم تأثیر فراوان دارد. درختان بزرگترین موجودات زنده روی سیاره خاکی هستندو یکی از با ارزشترین منابع طبیعی هستند. درختان و درخچه ها از مهم ترين عناصر در محوطه سازي و طراحي فضای سبز به شمار مي روند.

انتخاب، بكارگيري و نگهداری از اين گياهان سه عامل اساسي در كارايی فضای سبز هستند كه بايد همواره توسط طراح مورد توجه قرار گيرند. بنابراين نكته بسيار مهم در طراحي فضای سبز انتخاب گياهی است كه بتواند بيشترین كارايی ممكن را با حداقل نياز به نگهداری فراهم آورد. نكته ديگر استفاده از گياهان مناسب با توجه به نيازهای مختلفی است كه طراح با آن روبرو است در فرايند طراحی و كاشت، توجه به نوع گياهان و نحوه قرار گرفتن گياهان نسبت به يكديگر در جهت رسيدن به يك طرح زيبا و كارآ ضروری به نظر مي رسد.