مشاهده همه 98 نتیجه

فیلترهای بیشتر

بذر افرا پالماتوم

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا پالماتوم اتراب

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا پلانتانید
بستن

بذر افرا پلانتانید

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا تاتار
بستن

بذر افرا تاتار

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر افرا جینانلا

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر افرا روبروم قرمز

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افرا ژاپنی خونی
بستن

بذر افرا ژاپنی خونی

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر ارگانیک درخت افرا سرخ کارولینا
بستن

بذر افرا سرخ کارولینا

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افراکورال ژاپنی
بستن

بذر بامبو آبی

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بامبو رنگی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بامبو سبز

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر برزیلیا گالپینی
بستن
بذر درخت آکاسیا
بستن

بذر درخت آکاسیا برگ خنجری

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.
بذر درخت آکاسیا چتری
بستن
بذر درخت ارغوان
بستن

بذر درخت ارغوان

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت افرا زرد

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افرا ژاپنی
بستن
بذر درخت افرا قرمز
بستن

بذر درخت افرا قرمز

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت اقاقیا
بستن
بذر درخت اکالیپتوس
بستن

بذر درخت اکالیپتوس

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت بلیله
بستن

بذر درخت بلیله

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت پر

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.
درخت پنبه
بستن

بذر درخت پنبه

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت پیله ماهونیا
بستن

بذر درخت تیردان

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت جاکاراندا
بستن

بذر درخت جاکاراندا

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت جینکو

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت دراگون بلاد

۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت ساکورای ژاپنی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.
بذر درخت سپیدار
بستن

بذر درخت سپیدار

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر درخت سرو زربین
بستن

بذر درخت سرو زربین

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
درخت سوسیسی
بستن

بذر درخت سوسیسی

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر درخت شاخ گاوی

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.
بذر درخت کاج سیاه (مشهدی)
بستن
بذر درخت کنار
بستن

بذر درخت کنار

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت کهور پاکستانی
بستن
بذر درخت گز
بستن

بذر درخت گز

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت لاله آفریقا
بستن
بذر درخت محلب
بستن

بذر درخت محلب

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت مرغ مگس
بستن

بذر درخت مرغ مگس

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت مسواک
بستن

بذر درخت مسواک

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.
بذر درخت تاترک
بستن

بذر درخت ناترک

۴,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 گرم بذر معادل 400 عدد میباشد .
بذر درخت نیالا
بستن

بذر درخت نیالا

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر فرن کوچک برگ قرمز
بستن

بذر فرن کوچک برگ قرمز

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد آلبا
بستن

بذر کاج نراد آلبا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد لویانا
بستن

بذر کاج نراد لویانا

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد مانیانا
بستن
بذر کاج نراد نوبل
بستن

بذر کاج نراد نوبل

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نوئل آبی
بستن

بذر کاج نوئل آبی

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نوئل سیاه
بستن

بذر کاج نوئل سیاه

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر کاج والیچیان
بستن

بذر کاج والیچیان

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
ماگنولیا لیلیفلورا صورتی
بستن
بذر نخل موم سرخ
بستن

بذر نخل موم سرخ

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
نخل واشنگتن (بادبزنی)
بستن

بذر نخل واشنگتن (بادبزنی)

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر نوئل کونیکا گلوکا
بستن
بذر کاج نراد پیکا
بستن

بذر کاج نراد پیکا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد فراسی
بستن

بذر کاج نراد فراسی

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

درخت غیر مثمر یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است. درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت می باشد.

ارزش درخت تنها به چوب و میوه آن نیست بلکه در لطافت هوا، حفظ خاک و گردش آب در طبیعت هم تأثیر فراوان دارد. درختان بزرگترین موجودات زنده روی سیاره خاکی هستندو یکی از با ارزشترین منابع طبیعی هستند. درختان و درخچه ها از مهم ترين عناصر در محوطه سازي و طراحي فضای سبز به شمار مي روند.

انتخاب، بكارگيري و نگهداری از اين گياهان سه عامل اساسي در كارايی فضای سبز هستند كه بايد همواره توسط طراح مورد توجه قرار گيرند. بنابراين نكته بسيار مهم در طراحي فضای سبز انتخاب گياهی است كه بتواند بيشترین كارايی ممكن را با حداقل نياز به نگهداری فراهم آورد. نكته ديگر استفاده از گياهان مناسب با توجه به نيازهای مختلفی است كه طراح با آن روبرو است در فرايند طراحی و كاشت، توجه به نوع گياهان و نحوه قرار گرفتن گياهان نسبت به يكديگر در جهت رسيدن به يك طرح زيبا و كارآ ضروری به نظر مي رسد.