مشاهده همه 176 نتیجه

نمایش 12 16 20

کود هربان 150 گرمی

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 150 گرم کود میباشد.

کود NPK 20 20 20

۱۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

کود هربان 25 کیلویی

۲۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 25 کیلو گرم کود هربان میباشد.

کود ورمی کمپوست ارگانیک گیلدا

۵,۹۰۰ تومان۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

کود NPK 12 12 36

۱۴,۹۰۰ تومان۸۹,۹۰۰ تومان

کود ورمی کمپوست بهکام

۱۳,۹۰۰ تومان۱۶۹,۹۰۰ تومان

کود NPK 15 50 5

۱۴,۹۰۰ تومان

کود NPK 30 10 10

۱۴,۹۰۰ تومان۴۲,۹۰۰ تومان

کود NPK 0 30 20

۱۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

کود NPK 10 52 10

۱۴,۹۰۰ تومان

کود NPK 3 11 38

۱۷,۹۰۰ تومان

کود NPK 10 45 10

۱۴,۹۰۰ تومان

کود NPK 15 15 30

۱۴,۹۰۰ تومان

کود مخصوص ریشه زایی گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

آفت کش اسپری پالیزین

۳۹,۹۰۰ تومان

کود NPK 18 18 18

۱۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

طعمه حلزون کش فریکول

۱۹,۹۰۰ تومان۳۴,۹۰۰ تومان

کود آهن 10%

۱۰,۹۰۰ تومان

کود پتاسیم 23 %

۱۳,۹۰۰ تومان

کود آهن 12%

۱۱,۹۰۰ تومان

قطره مخصوص رشد گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود NPK 10 10 40

۱۴,۹۰۰ تومان

کود فسفر 18%

۱۰,۹۰۰ تومان

حشره کش و کنه کش پالیزین

۳۴,۹۰۰ تومان

کود مخصوص گیاهان آپارتمانی و خانگی گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

کود مختص گلدهی رز NPK 8-11-5

۴۱,۹۰۰ تومان
این بسته 250 سی سی می باشد.

قطره مخصوص گلدهی گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود مخصوص افزایش سبزینگی و تقویت عمومی گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

کود NPK 4 5 40

۱۴,۹۰۰ تومان

کود فعال کننده آنزیم های گیاهی گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

قطره مخصوص کاکتوس گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود مخصوص بلوبری

۸۹,۹۰۰ تومان
این بسته 25 گرمی می باشد.

قطره مخصوص بامبو گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود مخصوص بونسای و درختچه های زینتی گیلدا

۴۷,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

کود منگنز (Mn)

۹,۹۰۰ تومان
این بسته 25 گرمی می باشد.

کود مختص بنسای NPK 7-9-5

۴۴,۹۰۰ تومان
این بسته 250 سی سی می باشد.

مورچه کش فایر

۴۴,۹۰۰ تومان
این بسته 500 سی سی می باشد.

کود مخصوص گل ارکیده

۱۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته 75 گرمی می باشد.

کود گیاهان آپارتمانی الران دایان

۳۷,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 130 سی سی عرضه میگردد.

سیلیکون پاور دایان

۴۴,۹۰۰ تومان
این بسته 130 سی سی وزن دارد.

کود هیومیک اسید پودری

۴۳۲,۹۰۰ تومان
این بسته 5 کیلویی می باشد.

آبنوش بذر دایان

۱۱۸,۹۰۰ تومان
این بسته 0.5 لیتر وزن دارد

کود هیومیک اسید گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود می باشد.

کود مایع اسید آمینه

۸۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود پاور کلسیم آذر سرو بامداد

۸۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور فول آذر سرو بامداد

۶۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

سیلیکون دایان

۱۷۶,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

آمینو وافر دایان

۲۴۶,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر حجم دارد

کود کامل پتوس گیلدا

۳۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 25 گرم کود می باشد.

کود طلای سبز پلنت میت

۶۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود مختص بامبو NPK 9-3-4

۴۵,۹۰۰ تومان
این بسته 500 سی سی می باشد.

نیترو باکتر دایان

۲۵۵,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

ریز مغذی دایان

۱۶۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

پتاس پاور باکتر دایان

۲۵۵,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

کود طلای سبز سیلیسیم

۴۱,۹۰۰ تومان
این بسته 1 کیلویی می باشد.

کود مایع قطره سبز کلسیم 20%

۵۳,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

بهساز خاک هیومین

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته 20 کیلویی می باشد.