مشاهده همه 167 نتیجه

کود هربان 150 گرمی

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 150 گرم کود میباشد.

کود NPK 20 20 20

۹,۹۰۰ تومان۳۴,۹۰۰ تومان

کود هربان 25 کیلویی

۲۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 25 کیلو گرم کود هربان میباشد.

کود ورمی کمپوست ارگانیک گیلدا

۱۵,۹۰۰ تومان۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

کود NPK 12 12 36

۹,۹۰۰ تومان۶۹,۹۰۰ تومان

کود ورمی کمپوست بهکام

۱۱,۹۰۰ تومان۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان

کود NPK 30 10 10

۱۲,۹۰۰ تومان۴۲,۹۰۰ تومان

کود NPK 0 30 20

۱۱,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

کود NPK 15 15 30

۱۰,۹۰۰ تومان

کود NPK 10 45 10

۱۱,۹۰۰ تومان

کود NPK 10 52 10

۱۴,۹۰۰ تومان

آفت کش اسپری پالیزین

۳۹,۹۰۰ تومان

کود مخصوص ریشه زایی گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

کود NPK 18 18 18

۱۱,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

طعمه حلزون کش فریکول

۱۹,۹۰۰ تومان۳۴,۹۰۰ تومان

کود آهن 10%

۱۰,۹۰۰ تومان

کود پتاسیم 23 %

۱۳,۹۰۰ تومان

کود آهن 12%

۱۱,۹۰۰ تومان

حشره کش و کنه کش پالیزین

۳۴,۹۰۰ تومان

قطره مخصوص رشد گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود فسفر 18%

۱۰,۹۰۰ تومان

کود مخصوص گیاهان آپارتمانی و خانگی گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

کود مختص گلدهی رز NPK 8-11-5

۴۱,۹۰۰ تومان
این بسته 250 سی سی می باشد.

قطره مخصوص گلدهی گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود NPK 4 5 40

۱۱,۹۰۰ تومان

کود مخصوص افزایش سبزینگی و تقویت عمومی گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

قطره مخصوص کاکتوس گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود فعال کننده آنزیم های گیاهی گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

قطره مخصوص بامبو گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های به وزن 30 سی سی عرضه میگردد.

کود مخصوص بلوبری

۳۴,۹۰۰ تومان
این بسته 25 گرمی می باشد.

کود مخصوص بونسای و درختچه های زینتی گیلدا

۲۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 25 گرمی عرضه میگردد.

مورچه کش فایر

۴۴,۹۰۰ تومان
این بسته 500 سی سی می باشد.

کود مختص بنسای NPK 7-9-5

۴۴,۹۰۰ تومان
این بسته 250 سی سی می باشد.

کود منگنز (Mn)

۹,۹۰۰ تومان
این بسته 25 گرمی می باشد.

کود گیاهان آپارتمانی الران دایان

۳۲,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 130 سی سی عرضه میگردد.

سیلیکون پاور دایان

۲۸,۹۰۰ تومان
این بسته 130 سی سی وزن دارد.

کود مخصوص گل ارکیده

۱۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته 75 گرمی می باشد.

کود مایع اسید آمینه

۸۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود پاور کلسیم آذر سرو بامداد

۸۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور فول آذر سرو بامداد

۶۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

سیلیکون دایان

۱۰۶,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

آمینو وافر دایان

۱۷۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر حجم دارد

آبنوش بذر دایان

۹۵,۹۰۰ تومان
این بسته 0.5 لیتر وزن دارد

ریز مغذی دایان

۹۳,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

کود طلای سبز سیلیسیم

۴۱,۹۰۰ تومان
این بسته 1 کیلویی می باشد.

کود هیومیک اسید پودری

۴۳۲,۹۰۰ تومان
این بسته 5 کیلویی می باشد.

کود پاور کا ارگانیک آذر سرو بامداد

۶۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور لیکو آیرون آذر سرو بامداد

۸۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

نیترو باکتر دایان

۱۷۵,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

کلسیم وافر 19-10 دایان

۷۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

پتاس پاور باکتر دایان

۱۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

بهساز خاک هیومین

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته 20 کیلویی می باشد.

کود پاور نیتروژن آذر سرو بامداد

۱۹۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 5 لیتری عرضه میگردد.

فسفو پاور باکتر دایان

۱۷۵,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

پتاس وافر 54-45 دایان

۱۱۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

کود طلای سبز سیدگارد

۷۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود مختص بامبو NPK 9-3-4

۴۵,۹۰۰ تومان
این بسته 500 سی سی می باشد.

گرین دراپ مختص مرکبات

۶۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود آلی ترکیبی شیمیایی بیهق رشد

۲۷۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 100 کیلو گرم کود آلی ترکیبی شیمیایی میباشد

کود پاور بیومارک آذر سرو بامداد

۱۴۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 5 لیتری عرضه میگردد.

کود مجیک پی آذر سرو بامداد

۹۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 کیلوگرمی عرضه میگردد.

کود فلورامانگ آذر سرو بامداد

۱۴۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 کیلوگرمی عرضه میگردد.

کود طلای سبز پلنت میت

۶۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

محلول ضد تنش قطره سبز

۱۰۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود قطره سبز مختص زعفران

۶۷,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود آلی غنی شده بیهق رشد

۳۷۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 100 کیلو گرم کود آلی غنی شده میباشد.

کود سلو پتاس آذر سرو بامداد

۱۲۰,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 10 کیلوگرمی عرضه میگردد.

کود فلورازینک آذر سرو بامداد

۱۵۶,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 کیلوگرمی عرضه میگردد.

کود پاور فوس آذر سرو بامداد

۳۸,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور کا آذر سرو بامداد

۴۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود اکتیو ام جی آذر سرو بامداد

۸۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود آنتی استرس آذر سرو بامداد

۶۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.