نمایش 1–16 از 20 نتیجه

بذر کلم پاک چوی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پاک چوی بنفش

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 50 عدد بذر میباشد.

بذر کلم کیل کوتوله آبی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر کلم کیل توسکانا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 100 عدد بذر میباشد.

بذر کلم کیل قرمز روسی

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم پیچ بازار کپنهاگ

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم کیل علوفه برتر

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر کلم زینتی سفید

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر می باشد.