نمایش 65–80 از 104 نتیجه

بذر درخت خرمالو وحشی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت شفتالو

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آلوچه بویین زهرا

۳,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر

بذر توت هندی

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر درخت کنار هندی گرد

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گواوا زرد گلابی

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آلو جنگلی

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آلبالو محلی

۳,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخب عدد بالاتر

بذر پوملو

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر آلو خرمایی

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر می باشد.

بذر درخت کنار هندی کشیده

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر نارنج اژدهای پرنده

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر درخت بلوط اکرونز

۱۸,۹۰۰ تومان۹۹,۹۰۰ تومان

بذر انبه قرمز

۱۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر انبه قرمز میباشد.

بذر گریپ فروت

۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.