مشاهده همه 104 نتیجه

بذر چلغوز

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته 10 عددی میباشد

بذر پاپایا رد لیدی پاکوتاه

۱۴,۹۰۰ تومان۱۳۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت گردو خوشه ای

۱۲,۹۰۰ تومان۲۴۵,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر درخت انار سیاه

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت قهوه عربی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کامکوات

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت خرمالو

۳,۹۰۰ تومان۲۹,۹۰۰ تومان

بذر انگور ژاپنی کیوهو بنفش

۱۴,۹۰۰ تومان۱۰۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت بلوط

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر موز قرمز

۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر فندق

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر تمر هندی

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر شاه بلوط اروپایی

۱۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت عناب

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت انبه

۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر پاپایا تو سرخ

۱۵,۹۰۰ تومان۱۳۹,۹۰۰ تومان

بذر انجیر زرد

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان

بذر انجیر سیاه

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت ماکادمیا

۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت سیب شیرین (سیب کاستارد)

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر پشن فروت ارغوانی

۹,۹۰۰ تومان۸۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت پرتقال

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر پشن فروت گرانادیلا طلایی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بادام شیرین

۷,۹۰۰ تومان۶۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر درخت کاکائو

۳۹,۹۰۰ تومان۳۴۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت گیلاس

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر لیمو ترش سنگی

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت گلابی درگزی

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت کیوی تو سرخ

۵,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر جمبو

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گلابی وحشی (فوج)

۳,۹۰۰ تومان۲۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت موز هاردی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر لیمو شیرین

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت نارنگی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت به

۳,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت زرد آلو

۳,۹۰۰ تومان۲۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر

بذر فوجیا

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت زیتون سبز

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر

بذر درخت آجیل برزیلی

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر انجیر نارنجی

۵,۹۰۰ تومان۳۹۹,۹۰۰ تومان

بذر درختچه توت پاییزه چینی

۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر لیمو ترش کفیر

۱۱,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر درخت بالنگ

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت ازگیل

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر بونسای انجیر خوشه ای قرمز

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت پسته اکبری

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر کدو تنبل زینتی میکس

۱۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت زالزالک قرمز

۴,۹۰۰ تومان۲۴,۹۰۰ تومان

بذر درخت خرمالو وحشی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت شفتالو

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آلوچه بویین زهرا

۳,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر

بذر توت هندی

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر درخت کنار هندی گرد

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گواوا زرد گلابی

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آلو جنگلی

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آلبالو محلی

۳,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخب عدد بالاتر

بذر پوملو

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر آلو خرمایی

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر می باشد.

بذر درخت کنار هندی کشیده

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر نارنج اژدهای پرنده

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر درخت بلوط اکرونز

۱۸,۹۰۰ تومان۹۹,۹۰۰ تومان

بذر انبه قرمز

۱۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر انبه قرمز میباشد.

بذر گریپ فروت

۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کیوی هاردی

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت گیلاس جامائیکا

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت بلیله

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر تمبر هندی مخملی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آووکادو

۸۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر سیب زرد

۳,۹۰۰ تومان۱۴۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت دارابی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت تاماریلو نارنجی

۱۱,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.

بذر درخت گواوا قرمز گیلاسی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه ساپودیلا

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت رز اپل میکس

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت توت روبروب

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت لوبیای شانس

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر پاوپاو

۷۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت نارون هند غربی

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر منگوستین

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آلو جنگلی سیاه

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درخت سایدریکسولون

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر سیب گیلاسی

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر سالاک

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر انبه سبز مصری

۱۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.