مشاهده همه 14 نتیجه

بذر خیار سفید معطر

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر مارچوبه سفید

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر خیار سفید مینیاتوری

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل تکمه ای پا بلند سفید

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر فلفل روح سفید

۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر بگونیا موکا سفید

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.