نمایش 1–16 از 31 نتیجه

بذر موچسب

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پیچ امین الدوله

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر پیچ اناری

۳,۹۰۰ تومان۲۹,۹۰۰ تومان

بذر انجیر خوشه ای

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه فلفل صورتی

۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه ناندینا

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درختچه توت پاییزه چینی

۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر پیرکانترا میوه قرمز

۳,۹۰۰ تومان۸۹,۹۰۰ تومان

بذر درختچه تلخه بیان

۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر یاس طاووسی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر پنج انگشت

۳,۹۰۰ تومان۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب ورن بالاتر