مشاهده همه 11 نتیجه

بذر گل ختمی ژاپنی الوان

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل ختمی ژاپنی نارنجی

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل ختمی ژاپنی صورتی

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل ختمی ژاپنی قرمز

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل ختمی ژاپنی سفید

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گل ختمی ژاپنی زرد

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل ختمی ژاپنی بنفش

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر گل ختمی سفید

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.

بذر ختمی

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 گرم بذر میباشد.