نمایش 1–16 از 84 نتیجه

گردو پکان (گردو آمریکایی)

۲۱۳,۹۰۰ تومان۸۱۶,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

گردو سفید ایرانی

۱۰۶,۹۰۰ تومان۴۰۳,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

تخمه کدو دو آتشه

۴۴,۹۰۰ تومان۱۶۶,۹۰۰ تومان

بادام زمینی با پوست

۶۷,۹۰۰ تومان۱۲۸,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

تخمه کدو گلپر و آویشن

۴۴,۹۰۰ تومان۱۶۶,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

چیپس میگو

۸۳,۹۰۰ تومان۳۱۶,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

مغز تخمه کدو

۴۸,۹۰۰ تومان۱۷۸,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

مغز بادام درشت ایرانی

۱۳۱,۹۰۰ تومان۵۰۱,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

نخودچی بو داده

۲۲,۹۰۰ تومان۷۸,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

مغز تخمه آفتابگردان

۲۰,۹۰۰ تومان۷۲,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

لپه بادام هندی

۶۷,۹۰۰ تومان۲۵۳,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بادام زمینی با روکش فلفلی

۶۴,۹۰۰ تومان۱۲۲,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

هسته زرد آلو

۴۱,۹۰۰ تومان۱۵۳,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

تخمه آفتابگردان بو داده

۲۵,۹۰۰ تومان۹۱,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

آجیل سویا

۱۴,۹۰۰ تومان۵۱,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

مویزاعلاء ازبک

۵۷,۹۰۰ تومان۲۱۳,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر