هنگامي كه ازگياه گل افتابگردان سخن به ميان مي آيد،معمولاتخم گل آفتابگردان درذهن تداعي ميشود،ولي تمام قسمت هاي اين گياه آفتاب پرست ازريشه وساقه وشاخه وگل آن گرفته تامغز ساقه آن داراي خواص بسياري است.
سرخپوستان آمريكا اين گياه را به خاطر تخم آن كه به مصرف غذايي ميرسد،ميكاشتند و پرورش ميدادند.
آفتابگردان گياهي است يكساله و تا حدود سه متر رشد ميكند. گل آن درشت،زيبا و به قطر 35 ميليمتر ميباشد.در وسط گل قرمز رنگ آن دايره اي قهواه اي رنگ وجود دارد كه تخم هاي آفتابگردان دور تا دور آن را گرفته اند. اين گياه در اكثر نقاط دنيا وجود دارد.

ازتخم آفتابگردان،روغني گرفته ميشود كه اشباع نشده است و براي پخت و پز مناسب ميباشد.اسانس گل آفتاب گردان برای التیام زخم ها و پائین آوردن فشار خون بکار می رود. اسانس برگهای آفتابگردان خاصیت میکروب کشی دارد. در طب قدیم ایران و در طب چینی از تمام قسمت های گیاه آفتابگردان استفاده می شود

نمایش یک نتیجه

نشان دادن منو