مشاهده همه 109 نتیجه

نمایش 12 16 20

بذر فلفل سبز شیرین

۴,۹۰۰ تومان۵۴۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل درختی

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل هالوپینو

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل کارولینا بسیار تند

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بوت چولوکیا

۵,۹۰۰ تومان۲۴۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل غول پیکر بیگ جیم

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل سبز خیلی تند

۴,۹۰۰ تومان۵۴۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر فلفل پاپریکا شیرین ترک

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل بیکیونهو قرمز

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر فلفل زینتی الوان

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل قرمز پابلند

۴,۹۰۰ تومان۱۴۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل مروارید سیاه

۹,۹۰۰ تومان۷۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر فلفل پاپریکا تند

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر

بذر فلفل قلمی تند بنفش

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر فلفل بنفش کاین

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل شکلاتی

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل تند ترکی زرد

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل زرد عقربی موروگا

۱۴,۹۰۰ تومان۱۲۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل چری زرد

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل قرمز تند مکسی هات 108

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل قلمی بلند زرد

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر فلفل قرمز

۴,۹۰۰ تومان۵۴۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل بیکیونهو ابلق

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر فلفل سبز چروکیده

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل قلمی تند ریز زرد

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل هابانرو سفید

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل بیکیونهو زرد

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر فلفل بیکیونهو نارنجی

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل موزی

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان

بذر فلفل قلمی بلند نارنجی

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر فلفل کوبانله بنفش

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر.

بذر فلفل هابانرو شکلاتی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل هابانرو لیمویی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل هیبرید تند مینا کشی

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر

بذر فلفل شیرین آرزومان

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.

بذر فلفل میکس

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر

بذر فلفل روح سفید

۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل گوسانو

۵۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل هابانرو هلویی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل رینگ او فایر

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل تند آرزومان

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل10گرم بذر میباشد.

بذر فلفل چیلی سوئیت مشکی

۵,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب تعداد بالاتر

بذر فلفل پتر میکس

۶۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر فلفل ابلق ریز

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر