نمایش 65–96 از 170 نتیجه

آبنوش بذر دایان

۹۵,۹۰۰ تومان
این بسته 0.5 لیتر وزن دارد

کود مایع اسید آمینه

۸۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود پاور کلسیم آذر سرو بامداد

۸۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور فول آذر سرو بامداد

۶۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

سیلیکون دایان

۱۰۶,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

آمینو وافر دایان

۱۷۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر حجم دارد

نیترو باکتر دایان

۱۷۵,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

ریز مغذی دایان

۹۳,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

پتاس پاور باکتر دایان

۱۳۹,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

کود طلای سبز سیلیسیم

۴۱,۹۰۰ تومان
این بسته 1 کیلویی می باشد.

کود پاور کا ارگانیک آذر سرو بامداد

۶۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کود پاور لیکو آیرون آذر سرو بامداد

۸۴,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 1 لیتری عرضه میگردد.

کلسیم وافر 19-10 دایان

۷۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

پتاس وافر 54-45 دایان

۱۱۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتر وزن دارد.

بهساز خاک هیومین

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته 20 کیلویی می باشد.

کود پاور نیتروژن آذر سرو بامداد

۱۹۹,۹۰۰ تومان
این محصول در بسته های 5 لیتری عرضه میگردد.

فسفو پاور باکتر دایان

۱۷۵,۹۰۰ تومان
این بسته 5 لیتر وزن دارد.

کود طلای سبز سیدگارد

۷۲,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.

کود مختص بامبو NPK 9-3-4

۴۵,۹۰۰ تومان
این بسته 500 سی سی می باشد.

گرین دراپ مختص مرکبات

۶۵,۹۰۰ تومان
این بسته 1 لیتری می باشد.