گلخانه خانگی

گلخانه خانگی

گلخانه خانگی ایده نوینی است که متناسب با زندگی شهرنشینی بروز شده است طوری که شما می توانید در آپارتمان محل زندگی خود به راحتی یک گلخانه کوچک تاسیس کنید و علاوه بر ایجاد اشتغال، از محصولات متنوع آن بهره...
معرفی درخت چنار

معرفی درخت چنار

چنار درختی بلندقامت و پهن‌برگ می باشد و ارتفاع این درخت به سی تا پنجاه متر می رسد. درخت چنار از طریق بذر و قلمه چوب تکثیر می شود و درختی خزان پذیر می‌باشد. این درخت بیشتر در کنار جویبارها...
معرفی پیچ اناری

معرفی پیچ اناری

پیچ اناری گیاهی زیبا و زینتی است که دوره گلدهی طولانی ای دارد. پیچ اناری گیاهی چندساله است و گلهای شیپوری مانندی شبیه به گلهای انار دارد. پیچ اناری گیاهی رونده و پیچی می باشد و ارتفاع این گیاه متغیر...
معرفی گل نخودی

معرفی گل نخودی

گل نخودی گیاهی یک ساله و بالارونده است. گل نخودی ها به دلیل داشتن گل های ظریف و رایحه قوی معروف هستند و معمولا آنها در باغ کاشته می شوند. رشد گل نخودی قد بوته گل نخودی تا یک متر و نیم...
معرفی گالگا

معرفی گالگا یا شیرین بیان سا

گالگا یا شیرین بیان سا در طب سنتی بسیاری از کشور های اروپایی به عنوان گیاهی که باعث کاهش قند خون می شود، مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه نیز باعث تحریک تولید شیر در مادران شیرده می شود....
معرفی پیچ امین الدوله

معرفی پیچ امین الدوله

پیچ امین الدوله از گیاهان زینتی است که برای کشت در فضای باز مناسب می باشد. پیچ امین الدوله گل های زیبایی دارد و میوه کوچک و گردی دارد. گل های این گیاه بسیار معطر و خوشبو می باشند و...
معرفی پیچ تلگرافی

معرفی پیچ تلگرافی

پیچ تلگرافی با نام وینکا نیز شناخته می‌شود، گیاهی چند ساله است که از طریق بذر و قلمه تکثیر می شود. پیچ تلگرافی گیاهی پوششی و رونده است که بر روی سطح زمین رشد می‌کند و گلهای زیبایی دارد. پیچ...