پوپو در لغت به معنای هدهد یا شانه به سر و مرغ سلیمان است و پوپونیک نماد هدهد نیکو است. ما در پوپونیک بر آنیم تا با ارائه خدمات و محصولات کشاورزی با

 

کیفیتی مرغوب و مطلوب ، چشم اندازی نوین در این عرصه به نمایش بگذاریم. بذرهای با کیفیت و کمیاب، محصولاتی متفاوت و زیبا را به ارمغان خواهد آورد.همه تلاش

 

ما این است تا در سایت پوپونیک بهترین بذرهای دنیای کشاورزی را در اسرع وقت وبا بهترین کیفیت در بسته بندی و ارسال و خدمات پس از فروش عرضه کنیم.