پوپو در لغت به معنای هدهد يا شانه به سر و مرغ سليمان است و پوپونیک نماد هدهد نيكو است. ما در پوپونیک بر آنيم تا با ارائه خدمات و محصولات كشاورزي با

 

كيفيتي مرغوب و مطلوب ، چشم اندازي نوين در اين عرصه به نمايش بگذاريم. بذرهاي با كيفيت و كمياب، محصولاتي متفاوت و زيبا را به ارمغان خواهد آورد.همه تلاش

 

ما اين است تا در سايت پوپونيك بهترين بذرهای دنياي کشاورزی را در اسرع وقت وبا بهترين كيفيت در بسته بندي و ارسال و خدمات پس از فروش عرضه كنيم.